Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til indvinding af overfladevand til Hvilested Dambrug

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til indvinding af overfladevand til Hvilested Dambrug.

Tilbage

Tilladelsen meddeles efter vandforsyningslovens §§ 20 – 22 for en periode på 10 år.
Der må indvindes vand fra Hvilested Bæk og Vester Nebel Å samt vand fra kildevæld.
Du vil kunne se afgørelsen i boksen ’Dokumentation og Tilladelser’ til højre herfor.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje