Skip til hoved indholdet

Vandløb

    Hjem Borger Miljø, natur og klima Vandløb og søer Vandløb

Vandløb er sammen med søer og vådområder vigtige naturtyper i det danske landskab.

Vandløb påvirkes kraftigt af menneskelige aktiviteter som for eksempel vandindvinding, udledning af spildevand og udretning af hensyn til afvanding.

I Kolding Kommune er der cirka 350 km kommunale vandløb. Herudover er der mange små, private vandløb og grøfter.

Kommunen står for vedligeholdelse af de kommunale vandløb og administration af alle vandløb i medfør af Vandløbsloven.

Hvornår kræves der tilladelse?

Alle vandløb er omfattet af Vandløbsloven. Samtidig er de fleste vandløb beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.

Sædvanlig pleje kræver ikke tilladelse, men ved ændringer i vandløbets tilstand kræves en tilladelse fra By- og Udviklingsforvaltningen. Det er også en god ide at kontakte kommunen, inden et vandløb renses op.

I ovenstående menu kan du finde svar på mange spørgsmål omkring vedligeholdelse og ændring af vandløb

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje