Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald og genbrug Affaldssortering for håndværkere Sortér affaldet på din arbejdsplads

Sortér affaldet på din arbejdsplads

Virksomheder, skoler, børnehaver, offentlige arbejdspladser og foreninger har pligt til at sortere alle typer affald, så mest muligt kan sendes mod genanvendelse. Fra 31. december 2022 er det også et krav at sortere husholdningslignende affald fra kontoret, kantinen eller lageret. Den reelle genanvendelse skal kunne dokumenteres. 


Alle butikker og andre erhvervsdrivende skal sortere husholdningslignende affald efter samme sorteringskriterier som private borgere. Reglerne blev indført 31. december 2022. 

Husholdningslignende affald er betegnelsen for 10 typer affald, du også bør sortere privat: mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald, farligt affald og restaffald.

For at overholde reglerne, skal alle der producerer erhvervsaffald sikre sig:

Er det ikke kommunens eller udlejers ansvar at sørge for affaldssortering?

Nej, det er din virksomheds ansvar.

Kommunernes ansvar er at indsamle og håndtere borgernes affald.


Kolding Kommunes ressourcekonsulenter kan tilbyde dig vejledning, hvis du er i tvivl om lovgivningen på affaldsområdet.

Men du skal selv en tur ud på det frie marked for at finde en godkendt, privat indsamler, der kan hente virksomhedens affald. Flere af de godkendte indsamlere har i øvrigt dygtige konsulenter i huset, som gerne kommer forbi din virksomhed og tager en snak om, hvordan I organiserer jeres affaldssortering bedst, så I lever op til lovgivningen.

Du kan booke vejledning til din virksomhed eller institution ved at kontakte:

Ressourcekonsulent Mia Nymark Jespersen, erhvervsaffald@kolding.dk, tlf. 79 79 15 90.

Virksomheder har to muligheder for at komme af med restaffald: 

  1. Virksomheder kan vælge en privat transportør til afhentning af restaffald. Restaffaldet skal sendes til forbrænding hos Energnist, og transportøren skal være registeret i Miljøstyrelsens affaldsregister.

  2. Virksomheder kan tilmelde sig den kommunale tømningsordning, hvor det er muligt at få hentet en 130 L sæk til restaffald hver 14. dag.

    Redux – Affald og Genbrug skal have oplysninger om, hvilken adresse der skal til- eller afmeldes ordningen, samt hvilken P-enhed/virksomhed der skal opkræves/refunderes gebyr for ordningen.

    Til- og afmelding til den kommunale indsamlingsordningen skal foretages af den virksomhed, som betaler tømningsgebyret. Skriv til erhvervsaffald@kolding.dk.

    Regulering af tømningsgebyret sker med virkning fra eller til den kommende 1. hver måned. Tømningsgebyret opkræves en gang om året.

Alle virksomheder, herunder offentlige eller private institutioner, i Kolding Kommune har pligt til at kildesortere deres affald.

Kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald reguleres af affaldsbekendtgørelsen, og virksomheden skal benytte en registreret indsamler eller transportør, som er oplistet i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Redux – Affald og Genbrug må ikke indsamle kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald hos virksomhederne, men vi modtager det gerne på genbrugspladserne mod betaling. Se mere om  erhvervsaffald på genbrugspladserne.

Når du skal have hentet klinisk risikoaffald, skal du kontakte Motas på telefon 76 20 13 00.

Kolding Kommune indgår sammen med en række andre kommuner i det fælleskommunale interessentskab Modtagestation Syddanmark I/S – i daglig tale kendt som Motas.

Motas har til formål at varetage interessentkommunernes opgave omkring håndtering af farligt affald.

Alle virksomheder i Kolding Kommune kan få udleveret en rød problemkasse. Den er beregnet til problemaffald. Den røde problemkasse bliver udleveret på en af kommunens genbrugspladser.

Tømning af problemkassen 

Når kassen er fuld, eller du synes den trænger til at blive tømt, skal du selv tømme din røde problemkasse på en kommunens genbrugspladser. Erhverv må aflevere i de røde problemkasser gennem servicen Farligt Affald 24-7, når de udfylder den pamflet, der hænger ved lugen ind til kemirummet og oplyser, hvilken virksomhed der har afleveret affaldet.

Batterier 

Afhentes af Redux – Affald og Genbrug i batterikasser uden beregning, da indsamlingen betales via den afgift, som er pålagt ved indkøb af bærbare batterier.

Medicinaffald og klinisk risikoaffald

Må ikke afleveres i problemkassen. Tag selv kontakt til Motas I/S på www.motas.dk eller på telefon 76 20 13 00.
 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje