Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Socialøkonomi Investeringspuljen

Investeringspuljen

Puljen har samtidig til formål aktivt at understøtte tiltag, der kan underbygge politikkerne på arbejdsmarkedsområdet med andre og nye løsninger

 

Intentioner med puljen

Puljens intention er til dels at understøtte og teste andre og nye tiltag inden for beskæftigelsesområdet og dels at give borgere, der ikke er helt klar til job, en aktiv mulighed for at matche virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og derigennem få endnu flere i arbejde.

Nye tiltag kan f.eks. være at afprøve nye teknologier, inddrage nye samarbejdspartnere og tilrettelæggelse af indsatser på nye måder end hidtil har været gjort. I det ligger også muligheden for at kunne afprøve helt nye metoder til at kunne levere den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger og dermed bidrage til matchet mellem borger og virksomhed.

Puljen har samtidig til formål aktivt at understøtte tiltag, der kan underbygge politikkerne på arbejdsmarkedsområdet med andre og nye løsninger (klik for link til selve politikken):

Midlerne skal anvendes til tiltag, arrangementer eller aktiviteter, som kan hjælpe målgruppen ud i jobs, herunder småjobs.

Målgruppen

 • Borgere bosiddende i Kolding Kommune med udfordringer ud over ledighed, og hvor der derfor kan være barrierer for, at de er helt klar til job.
 • Virksomheder eller andre, der gennem en indsats er med til at understøtte puljens formål og målgruppe.

Ansøgere

Virksomheder, foreninger, institutioner som ønsker at understøtte puljens formål f.eks. ved at igangsætte aktiviteter, som kan være med til at fremme mulighederne for beskæftigelse, udvikle netværk og skabe relationer for ovenstående målgruppe. Derudover kan Kolding Kommune indstille initiativer til udvalgets behandling.

Kriterier, der skal være opfyldt

 • Ansøgninger skal understøtte puljens formål og politikker på arbejdsmarkedsområdet, herunder fremme af virksomhedernes adgang til efterspurgt arbejdskraft og at gruppen af borgere uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet får mulighed for at opnå dette.
 • Der kan alene søges om midler til aktiviteter eller initiativer, der igangsættes i og i samarbejde med Kolding Kommune.

Desuden opfordres ansøgere til at overveje, hvorvidt og på hvilken måde ansøgningen som supplement til ovenstående kan understøtte Kolding Kommunes socialøkonomiske politik og cirkulære strategi.

Retningslinjer for bevillinger

 • Det er ikke muligt at søge midler til projekter, der allerede er gennemført eller til rejser og ophold.
 • Det skal fremgå af projekterne, at Kolding Kommune har ydet støtte.
 • Ansøgere forventes aktivt at bidrage til løbende og afsluttende evalueringer.
 • Med mindre andet aftales har Kolding Kommune efterfølgende ret til at benytte sig af den evt. udviklede ide/koncept, der vil ikke kunne opkræves særskilt betaling herfor.
 • Tilbud, der udvikles som følge af en bevilling, må ikke indebære mulighed for fortjeneste men udelukkende anvendes til dækning af faktisk afholdte omkostninger til eksempelvis løn, honorar, administration mv.

Ansøgningsfrister

Der kan løbende søges midler fra puljen. Ansøgningerne behandles af udvalget for Social og Arbejdsmarked og skal sendes til Tine Roos på tino@kolding.dk Udvalget for Social og Arbejdsmarked holder som udgangspunkt møder hver måned, juli dog undtaget. Sagsbehandlingstiden er individuel afhængig af ansøgningens karakter.

Øvrige puljer

For lokale og nationale socialøkonomiske virksomheder, samt andre der ønsker at bidrage til og understøtte indsatser, der skaber fællesskaber og/eller beskæftigelse for udsatte borgere i Kolding Kommune, er der mulighed for at søge Den Socialøkonomiske Udviklingspulje

For indsatser, der understøtter aktiviteter og indsatser til bekæmpelse af parallelsamfund og ghettoer, er der mulighed for at søge Pulje til udfordrede boligområder

Hjælp og vejledning

Ansøgere er velkomne til at kontakt:

 • Programleder for Socialøkonomi Tine Roos på mobil 21 49 12 59 eller mail tino@kolding.dk
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje