Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Frivillighed Kommunale puljer

Kommunale puljer

Her finder du et overblik over Kolding Kommunes mange puljer og en kort beskrivelse af hver. Du kan læse mere om de enkelte puljer på de tilknyttede links, hvor du også kan finde information om, hvordan du søger puljerne.

Uddannelses- og opstartspuljen

Puljen kan søges af foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven:
Uddannelse (leder- og instruktøruddannelse)
Integration af handicappede i foreningslivet
Opstart af nye foreninger (max 50%)
Udviklingsarbejde med folkeoplysende formål samt særlige formål

Kontakt Mona Bruun Enevoldsen på mobe@kolding.dk eller tlf. 79 79 18 43

Læs mere om Uddannelses- og opstartspuljen 

Eventpuljen

Støtte til større nationale og internationale fritids- og idrætsarrangementer. Store arrangementer som EM i badminton, VM i O-løb og slutrunder i håndbold udgør så store beløb, at de skal søges via Byrådet og indgå i budgetlægningen.

Kontakt Jakob Kloster Pedersen på jakpe@kolding.dk eller tlf. 79 79 18 05

Læs mere om Eventpuljen 

Ferieaktiviteter

Der kan søges om tilskud til at afvikle ferieaktiviteter for børn fra 6-18 år i skolernes sommer- og efterårsferie. Ansøgningsfristen ligger om foråret i marts/april.

Kontakt Trine Damkjær på trjd@kolding.dk eller tlf. 79 79 18 42

Læs mere om regler og tilskud

Jubilæumspuljen

Puljen kan søges af foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven. Der ydes tilskud ved foreningers jubilæer, der er delelige med 25. Der ydes 1.000 kr. i jubilæumsgave. Ansøgningsfristen er løbende.

Kontakt Mona Bruun Enevoldsen på mobe@kolding.dk eller tlf. 79 79 18 43

Foreninger på tværs

Puljen har til formål at understøtte foreningslivet, hvor den enkelte forening holder til, gennem afvikling af en lokal aktivitetsdag "Foreningernes dag i hallerne".

Formålet er at inspirere borgerne til at tage del i forpligtende fællesskaber og derved få flere medlemmer i foreningslivet. 

Kontakt Mona Bruun Enevoldsen på mobe@kolding.dk eller tlf. 79 79 18 43
Læs mere om puljen

Parasportpuljen

Godkendte foreninger jf. folkeoplysningsloven, herudover øvrige foreninger, selvorganiserede grupper og foreninger under opstart kan søge Parasportpuljen. For at kunne søge Parasportpuljen skal hver ansøgning som hovedregel have en selvfinansiering på 20% af det samlede budget.

Kontakt Lykke Guldbrandt på lykgu@kolding.dk eller tlf. 79 79 71 29
Læs mere om puljen

Kulturpuljen

Alle med gode ideer til kulturelle projekter eller arrangementer kan søge om støtte fra Kulturpuljen. Kulturpuljens formål er at opmuntre til og støtte en levende og aktiv kulturudvikling i Kolding Kommune og styrke kulturelle samarbejder på tværs.
Der kan søges på to måder:

Kvikpuljen: Løbende ansøgning.

Kvartalspuljen: til projekter/aktiviteter over 15.000 kr., hvor der er 4 årlige frister som er 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december.

Kontakt Tina Mensel-Legald på timp@kolding.dk eller tlf. 79 79 75 20
https://www.kolding.dk/kulturpuljen

Turbopuljen

Turbopuljen er rettet imod den helt unge projektmager (15-35 år), der vil skabe et kulturprojekt, og som arbejder ind i en ramme af frivillighed, bredde og mangfoldighed.

Der kan søges op til 5000 kr. Projektet skal foregå i Kolding Kommune.

Hvordan søger man? Man kommer forbi fysisk med sin gode idé eller sender en kort ansøgning.
Kontakt turbopuljen@kolding.dk eller tlf. 21 79 87 90

Bydelspuljen

Forskønnelse og vedligeholdelse af fællesområder. Der kræves stor grad af frivillighed i opbygning af projekterne. Skal være offentligt tilgængeligt.
Ansøgningsfrist primo marts.

Kontakt Karin Raaby, kraa@kolding.dk tlf. 29 37 12 89.

Landsbypuljen

Puljen støtter udvikling af det fysiske miljø i landsbyerne.
Puljen kan alene søges af de 20 landsbyrepræsentanter, der er udpeget til Kolding Kommunes Landsbyforum, på vegne af deres landsby.
Deadline for ansøgning er primo januar.

Kontakt Anne-Birgitte Hallas, ahall@kolding.dk tlf. 79 79 05 50.

Centerbypuljen

Puljen støtter udvikling af det fysiske miljø i Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld. Medlemmer af ”Kolding Kommunes Centerbysamarbejde” kan alene søge ind i puljen.
Deadline for ansøgning først i januar.

Kontakt Camilla Høyer Horsted, cahor@kolding.dk tlf. 79 79 43 40.

Støtten gives til at udføre frivilligt social arbejde, som primært udføres af frivillige og gives primært til aktiviteter, som ikke kan gennemføres uden støtten.
Ansøgningsfrist den 1. august. Støtte til frivilligt socialt arbejde §18

Ved spørgsmål kontakt:

Maren Magrethe Hornbech mamh@kolding.dk eller tlf. 29 23 25 01

Mette Winther Hauge på mhaug@kolding.dk eller tlf. 30 89 72 74

Jeppe Thrane Frandsen på jetf@kolding.dk eller tlf. 21 25 34 64

Seniorpuljen

Tilskud gives til aktiviteter af aktiverende og forebyggende sigte rettet mod pensionister. F.eks.: Datastuer, seniorcafe, madklubber osv.
Ansøgningsfrist: November/December.

Kontakt Brian Vad på brva@kolding.dk eller tlf. 79 79 72 03

https://www.kolding.dk/borger/aeldre/seniorpuljen-79

Pulje til udfordrede boligområder

Puljen støtter op om aktiviteter, som kan hjælpe med at bekæmpe parallelsamfund og ghettoer i Kolding Kommune og retter sig mod og kan søges af virksomheder, foreninger og privatpersoner.
Ansøgninger modtages og behandles løbende.

Kontakt rettes til Jeppe Thrane Frandsen, jetf@kolding.dk mobil nr. 21 25 34 64

Læs mere om Pulje til udfordrede boligområder.

Investeringspuljen

Puljen er rettet mod borgere der ikke allerede har en plads på arbejdsmarkedet, og hvor der kan være barrierer for at de er helt klar til job.
Midlerne skal derfor anvendes til tiltag, arrangementer eller aktiviteter, som kan hjælpe denne gruppe ud i de job, hvor virksomhederne mangler dem. Desuden er det tanken med puljen, at det skal støtte op om at få skabt endnu flere småjob til denne gruppe af borgere.
Ansøgninger modtages og behandles løbende.

Kontakt rettes til Tine Roos, tino@kolding.dk mobil 21 49 12 59

Læs mere om Investeringspuljen.

Socialøkonomisk Udviklingspulje

Der kan søges om midler til at udvikle et tilbud til borgere på kanten af arbejdsmarked – der kan maksimalt bevilges 150.000 kr. Ansøgninger
modtages og behandles løbende.

Kontakt rettes til Tine Roos, tino@kolding.dk Mobil nr. 21 49 12 59

Læs mere om Socialøkonomiske Udviklingspulje.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje