Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Marina City Nyt om Marina City Bedre plads til vinteropbevaring af både ved Marina Syd

Bedre plads til vinteropbevaring af både ved Marina Syd

Arbejdet med at etablere en ny oplagsplads til lystbåde ved Skamlingvejen er i fuld gang.

Arbejdet med at anlægge en ny oplagsplads til et par hundrede lystbåde ved Marina Syd er i fuld gang. Med den nye plads bliver det lettere for sejlerne at få opbevaret deres båd tæt på lystbådehavnen i vinterhalvåret. Sideløbende laves der et naturforbedringsprojekt i Tved som erstatning for en del af den natur, der går tabt, når den nye oplagsplads etableres.

”I Kolding har vi længe savnet flere oplagspladser til vinteropbevaring af både, så der er virkelig behov for den plads, der nu bliver anlagt,” siger Finn Mortensen, formand for Kolding Lystbådehavn

Det er entreprenør Gustav H. Christensen A/S, der anlægger den nye plads til vinteropbevaring af både. Arbejdet kommer til at strække sig hen over sommeren, så pladsen kan tages midlertidigt i brug til efteråret. Når underlaget har haft tid til at sætte sig, udføres de afsluttende tilpasninger i foråret 2023.

Foruden vinteroplag af både kommer pladsen til at rumme materialegård med garager til brug for lystbådehavnens drift samt eventuelt et antal bådhuse til opbevaring af motor- og sejlbåde. Om sommeren, når bådene er i vandet, vil pladsen kunne benyttes til parkering og evt. events.

Forsat midlertidig parkering

Den nye 15.000 m2 nye plads anlægges mellem Skamlingvejen og hundeskoven.

Frem til efteråret vil det forsat være muligt at parkere på en del af gruspladsen, der hidtil har været anvendt til midlertidig parkering. Indkørslen fra det nye lysregulerede kryds på Skamlingsvejen lukkes, men der vil være adgang til pladsen fra Skamlingvejen ved Marina Syd.

”Der bliver arbejdet på dele af pladsen frem til efteråret, men entreprenøren vil løbende sørge for at markere, hvor der må parkeres,” oplyser Pernille Pagaard, anlægsteknolog ved Kolding Kommune.

Anlæg af oplagsplads

Den nye bådoplagsplads bliver anlagt på en bæredygtig måde, der harmonerer med kommunens bæredygtighedsstrategi. Materialerne, der skal bruges til opfyldning, vil fortrinsvis være genbrugsmaterialer i form af knust beton og tegl. På den måde spares 7.000 m3 grus og andre jomfruelige råstoffer.

Topbelægningen kommer til at bestå af stabilgrus med afvanding til små grøfter. Dele af arealet tilsås for at gøre det grønnere og begrænse støvgener fra gruset.

Der udføres el- og vandstandere på pladsen. I første omgang i en midlertidig version, og til næste år i den færdige udgave.

Pladsen indhegnes, og ved indkørslerne fra hhv. Marina Syd og det nye signalregulerede kryds på Skamlingvejen bliver der opsat bomanlæg, så alle og enhver ikke får fri adgang til pladsen med de mange både.

Gående vil stadig have adgang til hundeskoven fra oplagspladsen.

Ny og bedre natur ved Tved

For at få plads til den nye oplagsplads er der blevet fældet træer og ryddet krat og buske i den vestlige og nordlige del af pladsen.

Som erstatning for noget af den natur, der her går tabt, bliver der gennemført et naturforbedringsprojekt i det grønne areal mellem vejene Hegnet og Skellet i Tved. Her bliver et rørlagt vandløb åbnet, så vandet igen kommer til at løbe på terræn gennem området.

”Som udgangspunkt vil vandet følge terrænnet, men vi kommer til at lave snoninger og udlægge nogle sten for at holde lidt på vandet og skabe gode livsvilkår for insekter, padder, fugle osv.,” forklarer Pernille Pagaard.

For at skabe plads til det fritlagte vandløb skal der skrabes lidt jord/græs af, ligesom der skal fjernes nogle buske og måske fældes et træ eller to, men ellers ændres der så lidt som muligt på det grønne areal.

”I dialog med grundejerforeningerne i området har vi aftalt, at der skal opsættes bænke i området og laves overgange, hvor man kan krydse vandløbet. Vi kommer også til at plante nogle hjemmehørende buske for at sikre føde, skjulesteder og ophold for insekter, fugle osv., så den grønne kile får en endnu rigere natur end i dag,” fortæller Pernille Pagaard.

Naturprojektet er under gennemførelse, og afsluttes i løbet af sommeren.


Mellem Skellet og Hegnet bliver der i løbet af sommeren skabt ny og rigere natur.

Seneste nyheder

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje