Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Marina City Nyt om Marina City Nærmere undersøgelse af lugt og natlig støj

Nærmere undersøgelse af lugt og natlig støj

Luftfoto af inderfjorden med fra venstre mod højre Marina Nord, Kolding Havn og Marina Syd. Marina City skal efter planen anlægges på sydsiden af Kolding Fjord ved Marina Syd.

I dialog med Kolding Havn og havnens virksomheder går Kolding Kommune nu i gang med at vurdere, i hvilket omfang Marina City vil være påvirket af lugt og natlig støj fra aktiviteter på Kolding Havn.

Arbejdet sættes i gang, efter Planklagenævnet har ophævet lokalplanen for Marina City med tilhørende miljørapport i forlængelse af en klage fra Danske Havne- og Shippingvirksomheder.

Det er ikke givet, at der overhovedet er nogle udfordringer med lugt og natlig støj, men Planklagenævnet ønsker disse forhold bedre belyst.

”Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at Planklagenævnet ophæver vores lokalplan. Men vi glæder os samtidig over, at der i det store og hele er opbakning til hele plangrundlaget for Marina City. Det er bestemt ikke nogen selvfølge i et så stort og kompliceret projekt,” siger Jan Krarup, chef for Plan og Byg ved Kolding Kommune.

Når evt. påvirkninger fra lugt og natlig støj er blevet vurderet til bunds, vil der blive udarbejdet et nyt forslag til lokalplan og en opdateret miljørapport, som herefter skal sendes i høring og behandles politisk.

Planklagenævnet har samtidig behandlet og afvist en række andre klager over Marina City-projektet – se afgørelsen fra Planklagenævnet.

”Mit håb er, at vi kan få lokalplanen på plads i løbet af 2023. Sideløbende er vi, som tidligere oplyst, i gang med at færdiggøre en opdateret ansøgning til Miljøstyrelsen om tilladelse til at klappe havbundsmateriale fra Marina City-projektet. Mit håb er stadig, at vi kan komme i gang med de store anlægsarbejder til Marina City i 2024,” oplyser Jan Krarup.

Du kan læse mere om Marina City på temasiden www.kolding.dk/marinacity

Seneste nyheder

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje