Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Marina City Nyt om Marina City Nye prøver - klapansøgning skal opdateres

Nye prøver - klapansøgning skal opdateres

Opgravning af fjordbundsmateriale til klapning - her fra uddybning af Køge Havn. Foto: DBB Dredging.

Kolding Kommunes ansøgning om tilladelse til af klappe opgravet fjordbundsmateriale fra Marina City-projektet skal opdateres. Derfor vil teknikerne i september tage nye prøver af fjordbunden ud for Marina Syd.

Det er Miljøstyrelsen, der behandler ansøgningen, hvor kommunen har bedt om tilladelse til at genplacere opgravet fjordbundsmateriale på en godkendt klapningsplads ude i havet mellem Juelsminde, Trelde Næs og Fyns nordkyst. Styrelsen er i fuld gang med at vurdere ansøgningen, og i den forbindelse har man bedt om at få dele af ansøgningen opdateret.

”De prøver, der ligger til grund for ansøgningen, er efterhånden over fem år gamle, og siden de blev udført, er der også kommet øget fokus på nye problemstillinger – bl.a. indholdet af næringsstoffer,” fortæller projektchef Torben Gade, Kolding Kommune.

”Hidtil har myndighederne især været optaget af indholdet af miljøskadelige stoffer som f.eks. tungmetaller i fjordbundsmaterialet, hvor vi ligger klart under alle grænseværdierne. Det er stadig vigtigt, men sideløbende er der kommet øget opmærksomhed på næringssalte. På den baggrund har Miljøstyrelsen bedt os om at opdatere vores prøver og supplere med nye.”

Der er ikke tale om, at kommunen skal lave en helt ny ansøgning. Sammenlagt skal der tages nye bundprøver ca. 60 forskellige steder ud for Marina Syd. Når analyseresultaterne af disse prøver er klar, vil kommunen og rådgiverne fra Niras supplere ansøgningsmaterialet til Miljøstyrelsen. Kolding Kommune forventer at kunne aflevere den opdaterede ansøgning til Miljøstyrelsen i oktober måned.

”Herefter forventer vi en rimelig hurtig afgørelse, da vi har en god dialog med Miljøstyrelsen,” oplyser Torben Gade.

Kolding Kommune har på forhånd lagt sig fast på, at klapningen skal foregå i vintermånederne for at beskytte hav- og fjordmiljøet bedst muligt. De store anlægsarbejder til Marina City kan derfor tidligst komme i gang i vinteren 2023-2024.

Om Marina City

På sydsiden af Kolding Fjord planlægges en ny bæredygtig bydel med en topmoderne lystbådehavn med plads til 1.000 både, fritidsfaciliteter i forbindelse med vandet, maritime erhverv, havnepromenade, en ny strandpark og ca. 350 boliger.

Du kan læse mere om projektet på Marina Citys hjemmeside. Her finder du en FAQ med svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål - bl.a. om klapning. I biblioteket kan du under Miljø se klapansøgningen og dens bilag.

Seneste nyheder

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje