Skip til hoved indholdet

Skal du have pasning af dit barn?

Ind- og udmeldelse, takster, ofte stillede spørgsmål

    Hjem Borger Familier og børn Dagtilbud Skal du have pasning af dit barn?

Skal du have dit barn passet i Kolding Kommune tilbyder vi pladser i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Til børn i skolealderen tilbyder vi SFO eller fritidsklub. Der findes desuden en række private pasningsordninger og private daginstitutioner i Kolding Kommune, se mere under siden privat pasning. 

I Kolding Kommunes digitale pladsanvisningssystem - Nem Plads, kan du få et overblik over kommunens dagtilbud og selv booke en plads ud fra kriterier som, startdato, afstand m.m.

Pladserne i dagplejen er for børn fra 0 til 3 år. Læs mere om dagplejen

Du kan også vælge en vuggestueplads til dit 0 til 3-årige barn. Vuggestuerne ligger ofte i tilknytning til en børnehave og kaldes så en integreret institution. 

Pladserne i børnehave er for børn fra 3 år. 

Har du spørgsmål til systemet, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen på pladsanvisningen@kolding.dk.

Kolding Kommune har pasningsgaranti, der omfatter børn i aldersgruppen 3 mdr. og indtil skolestart. Derudover gives der søskendefordel. Yngre søskende, med samme bopæl til allerede indmeldte børn i en institution vil automatisk i systemet få reserveret en plads i samme institution som den ældre søskende er indmeldt i.

Dette under forudsætning af, at der ved det yngste barns fødsel er en ledig plads på den forventede startdato, og at de to søskende har mindst tre måneder sammen i institutionen. Er der flere søskende, er det altid den nærmeste ældre søskendes institution, hvortil der er søskende fordel. Du skal dog selv booke pladsen endeligt.

Enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, tilbydes et kombinationstilbud.

Kombinationstilbud skal give familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med privat pasning uden for dagtilbuddets åbningstider. Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen. Desuden skal den del, der handler om den fleksible pasning uden for dagtilbuddet være på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit.


Skal du have pasning til dit barn?
Børn leger i sandkasse
Skal du have dit barn passet i Kolding Kommune tilbyder vi pladser i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Til børn i skolealderen tilbyder vi SFO eller fritidsklub. Der findes desuden en række private pasningsordninger og private daginstitutioner i Kolding Kommune, se mere under siden privat pasning. 

I Kolding Kommunes digitale pladsanvisningssystem - Nem Plads, kan du få et overblik over kommunens dagtilbud og selv booke en plads ud fra kriterier som, startdato, afstand m.m.

Pladserne i dagplejen er for børn fra 0 til 3 år. Læs mere om dagplejen. 

Du kan også vælge en vuggestueplads til dit 0 til 3-årige barn. Vuggestuerne ligger ofte i tilknytning til en børnehave og kaldes så en integreret institution. 

Pladserne i børnehave er for børn fra 3 år. 

Har du spørgsmål til systemet, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen på pladsanvisningen@kolding.dk.

Fold alle ud
Kolding Kommune har pasningsgaranti, der omfatter børn i aldersgruppen 3 mdr. og indtil skolestart. Derudover gives der søskendefordel. Yngre søskende, med samme bopæl til allerede indmeldte børn i en institution vil automatisk i systemet få reserveret en plads i samme institution som den ældre søskende er indmeldt i.

Dette under forudsætning af, at der ved det yngste barns fødsel er en ledig plads på den forventede startdato, og at de to søskende har mindst tre måneder sammen i institutionen. Er der flere søskende, er det altid den nærmeste ældre søskendes institution, hvortil der er søskende fordel. Du skal dog selv booke pladsen endeligt.

Forældre på barsel eller forældreorlov har mulighed for at søge om deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende indtil skolealderen, der er indmeldt i et dagtilbud. Forældrebetalingen reduceres ved deltidsplads. 

Du kan kan få en deltidsplads til børn, der går i kommunal dagpleje og daginstitutioner. Derudover i private daginstitutioner (ikke i private pasningsordninger).

Ansøgning om deltidsplads skal ske med to måneders varsel til den 1. 

Ansøg via dette skema:

Ansøgningsskema 30 timers plads

Du skal vedhæfte dokumentation for orlov fx. vandrejournal eller barselsaftale med din arbejdsgiver.

Send skemaet med sikker post via borger.dk.  Se denne vedledning

Eventuelle spørgsmål om 30 timers deltidsplads skal rettes til pladsanvisningen på tlf. 79791200 eller pladsanvisningen@kolding.dk 

Åbningstider og kontaktinformation

Pladsanvisningen
Ålegården 1
6000 Kolding

Åbningstider:
Mandag: 10.00 til 14.00
Tirsdag: 10.00 til 14.00
Onsdag: 10.00 til 14.00
Torsdag: 10.00 til 16.30
Fredag: 10.00 til 14.00

Telefonnummer: 79 79 12 00

E-mail: pladsanvisningen@kolding.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje