Skip til hoved indholdet

Sundhedstilbud


Promillen stiger med alderen, og du tåler mindre alkohol. Det er derfor en god ide at tænke over dine alkoholvaner.

Sundhedssamtaler om alkohol i Sundhedscenter Kolding

Sundhedscenter Kolding tilbyder forebyggende samtaler om alkohol, når borgere gerne vil reducere deres forbrug.
Tilbuddet gælder alle borgere i Kolding Kommune over 16 år.
Hvis der er tale om et decideret misbrug og ønske om behandling henviser vi videre til Alkoholbehandlingen.
Alle kan henvende sig uden henvisning, men det er et plus at sygehuset eller egen læge vil sende en henvisning.

Kære Livsnyder - Promillen stiger med alderen, og du tåler mindre alkohol.

Du skal være opmærksom på, at Youtube sætter en eller flere cookies på din computer/enhed, når du klikker på afspil video.

Tænk over dine alkoholvaner.

 • Hjerte- karsygdomme
 • Søvnforstyrrelse
 • Dårligere sårheling og blødning
 • Øget risiko for type 2 diabetes
 • Færdselsulykker med spiritus involveret
 • Forhøjet blodtryk
 • Dårligt immunforsvar
 • Flere faldulykker
 • Større risiko for infektion
 • Flere komplikationer ved operationer

Har du brug for en snak om at ændre vaner, som du kan holde til og holde ud, så er vi klar til en snak.

Du kan kontakte os på tlf. 79 79 70 80 kl. 9-12.


Kurset forløber over 6 gange hver anden uge.

Til dig der føler usikkerhed og bekymring for at falde eller som oplever svimmelhed.

Et tilbud til dig der kan gå udendørs uden rollator, og som er parat til at træne selv i hverdagen. Kurset forløber over 6 gange hver anden uge. Ring til os på 79 79 70 80 mellem kl. 9.00 og 12.00 alle hverdage.

I Kolding er vi vilde med at bevæge os! Derfor er vi visionskommune i projektet Bevæg dig for livet 2019-2023.

Læs mere om Bevæg dig for livet 

 

Tilbud til dig:

Gå og vandreture

60+Frisk

Super Sund Studieby

Aktiv Fritid for børn mellem 6-18 år


Vi tilbyder flere forskellige forløb til dig, der har type 2 diabetes, og dine pårørende.

Holdkursus til dig med type 2 diabetes – og dine pårørende

Det består af undervisning og vejledning ved en diabetessygeplejerske, en diætist og en fysioterapeut.

 • Hvad er diabetes?
 • Hvordan behandles diabetes?
 • Inspiration til sund mad og indkøb
 • Praktisk tilgang til mad og diabetes
 • Hvordan passer du på dig selv?
 • Bliv glad for at bevæge dig – fysisk træning
 • Komplikationer til diabetes
 • Hvordan ændrer jeg vaner, skal jeg ændre vaner?


Tilmelding

Du kan blive henvist af din egen læge eller sygehuset. Du kan også selv henvende dig.

Efter behov inviterer vi dig til en samtale. Formålet er at få kendskab til dine behov og planlægge det rette forløb for dig.

Der starter et nyt hold op ca. hver 3. måned.

Individuelt tilbud

Du får tilbudt et individuelt forløb, når holdundervisning ikke er en oplagt mulighed for dig. Emnerne kan fx være: hvad er diabetes, komplikationer til diabetes og hjælp til at sætte personlige og realistiske mål.

Forløbet foregår i Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding. Der er også mulighed for at vi kommer ud til dig, hvis du har svært ved at komme ind til os.

Temaaftner udbydes løbende med forskellige emner omkring diabetes

Hold øje med annoncering i Ugeavisen og på Facebook eller kontakt os for mere information.

Digital Patientuddannelse til borgere med type 2 diabetes
Med dette forløb får du viden om type 2 diabetes, og hvordan du lever et godt liv med den kroniske sygdom. Tilbuddet er gratis, og omfatter ikke kørsel.


Målgruppe og tilmelding

Målgruppen for den digitale patientuddannelse er borgere med nyopdaget type 2 diabetes eller borgere, som ønsker at få opdateret sin viden herom. Du skal have basal viden om brug af PC, da tilbuddet består af e-learning og webinarer.

Tilmelding/information:
Tilmelding og information om ovenstående tilbud og hvordan du kommer i gang med at passe på dig selv og din type 2 diabetes.

Kontakt:

Diabetessygeplejerske Lene Zachariassen Funch
21 26 73 07
E-mail: lefu@kolding.dk


Læs mere om diabetesforeningen:

Diabetesforeningen


Både mor og far kan rammes af en fødselsdepression/ efterfødselsreaktion.

Sundhedsplejen i Kolding Kommune tilbyder hjælp og vejledning til nybagte mødre og fædre.

Læs mere om Efterfødselsreaktion


I ved, hvad der er vigtigt i forhold til jeres børns trivsel og sundhed

Glade børn er et tilbud gennem Sundhedsplejen og Børneområdet i Kolding kommune.

Læs mere om Glade børn


Vi tager udgangspunkt i din situation.

Står du overfor en planlagt operation, tilbyder vi en gratis samtale om din livsstil.

Ved at ændre livsstil inden for kost, rygning, alkohol og motion forbedrer du dine muligheder for at komme godt over operationen.


Undgå komplikationer og genindlæggelser

Hvis du forbedrer din sundhedstilstand har du større chance for at undgå komplikationer og genindlæggelser.

Under samtalerne tager vi udgangspunkt i din situation, og har fokus på ændringer, der kan forbedre sundhedstilstanden forud for operationen.

Samtalerne foregår i Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding.

Du skal selv kunne transportere dig til stedet.


Kontakt

Patientkoordinator, sygeplejerske Sine Rønde Fabricius, tlf. 2427 4524 eller sifa@kolding.dk.

Fakta

Usund kost, rygning, alkohol og for lidt motion er årsag til ca. 40 % af alle sygdomme og tidlige dødsfald

Kilde: Forebyggelseskommissionen, juni 2013

KOL
Har du fået konstateret KOL, er der et træningstilbud til dig. Derudover har kommunen et tilbud om tidlig opsporing af nedsat lungefunktion.

Tilbud til borgere med KOL i let, moderat eller svær grad

Forløbet strækker sig over otte uger, og består af fysisk træning på hold, undervisning og individuelle samtaler. Alt sammen varetages af fagpersoner, som ved meget om KOL.

Undervejs lærer du, hvordan du kan bevare og måske forbedre dit helbred. Undervisningen finder sted på faste datoer, og man lærer både om sygdommen KOL, vejrtrækningsteknikker, sund kost og medicin.

Der bliver desuden informeret om rygning, passiv rygning og mulighederne for at få hjælp til at blive røgfri.


Tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning til borgere med svær eller moderat KOL

Alle kan kontakte os vedrørende dette træningstilbud - læge, pårørende og borgeren selv. Tilbuddet er baseret på en individuel vurdering, hvor behov for træning og varighed tilpasses den enkelte borger.

Der er mulighed for træning på hold eller individuel træning/vejledning.


Tilmelding

Tilmeld dig hos Team Træning og Visitation dagligt mellem kl. 9 og 12 på 79 79 70 80.

Danmarks Lungeforening

Astma-Allergi Forbundet


Kræftrehabilitering i Sundhedscenter Kolding

Er du, eller en i din familie, ramt af kræft, og har brug for støtte og vejledning?
- Så har Sundhedscenter Kolding forskellige tilbud til dig!

Hvis du eller din pårørende har eller har haft kræft, kan der opstå mange tanker og spørgsmål, og mange kan få brug for hjælp og støtte i eller efter forløbet.
Har du brug for støtte og vejledning tilbyder Sundhedscenter Kolding samtaler med en sundhedskoordinator, hvor vi sammen finder ud af, hvad du/I har behov for.

Tilbuddet er gratis for borgere i Kolding Kommune.

Henvendelse
Sundhedscenter Kolding
Sygehusvej 6
6000 Kolding

Sundhedskoordinator og Sygeplejerske Anne-Mette Lauritsen
Tlf.: 79 79 94 57
Mobil: 40 11 85 73
E-mail: plaur@kolding.dk

Sundhedskoordinator Tina Bakke
Tlf.: 79 79 94 80
Mobil: 40 24 58 83
E-mail: tinba@kolding.dk


Andre tilbud
Sundhedscenter Kolding tilbyder også:

 • Støttende samtaler
 • Samtaler og undervisning i grupper
 • Mindfulnessforløb
 • Træning
 • Afspænding
 • Kostvejledning
 • Hjælp til rygestop
 • Alkoholrådgivning
 • Naturkræfter for mænd
 • Naturbaseret terapi
 • Koordinering og vejledning til anden hjælp

Pjece

Livet med kræft

Mand ved bål

Et tilbud til kræftramte mænd

Naturkræfter er et gratis friluftstilbud til dig, der har eller har haft kræft.

En gang om ugen mødes en gruppe mænd, der har eller har haft kræft til Naturkræfter.

Sygdommen er, hvad vi har tilfælles, men vi mødes først og fremmest som almindelige mænd, der har lyst til at være en del af et fællesskab og mødes i skoven.

Det er forskelligt, hvad vi laver, men fokus er sammenhold, hygge og muligheden for fysisk aktivitet.

Der er en mandlig gruppeleder til stede hver gang vi mødes.

Hvis du synes at holdet lyder som noget for dig, så kontakt Sundhedscenter Kolding, og book en samtale.

Kontakt
Tlf. 4011 8573
Mail: plaur@kolding.dk eller
Tlf. 4024 5883
Mail: tinba@kolding.dk

Links

Kræftrådgivningen

Cancer.dk/senfølger

Lokalforeningen Kræftens Bekæmpelse

Kolding Selvhjælp


Gratis digitalt tilbud til dig med hjertesygdom.

Digital patientuddannelse er et digitalt tilbud til dig med hjertesygdom, som gerne vil vide mere.

Formålet med forløbet er at give dig viden om hjertesygdomme, og hvordan du lever et godt liv med den kroniske sygdom. Tilbuddet er gratis, og omfatter ikke kørsel.

Sundhed og træning i Kolding Kommune udbyder tilbuddet i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og Varde Kommune.


Målgruppe og tilmelding

Målgruppen er borgere med hjertesygdom, som ønsker at få viden om hjertesygdomme. Du skal have basal viden om brug af PC, da tilbuddet består af e-learning og webinarer.

Du kan henvises af egen læge, kommunen eller fra sygehus-/hospitalsafdeling.

Du kan også selv henvende dig til:

Team Træning og Visitation
Sygehusvej 6, 6000 Kolding
Telefon: 7979 7080 eller 7979 6000
E-mail: sundhedscenter@kolding.dk

Tid og sted

Løbende optag på Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding. Der er adgang for kørestolsbrugere. Der er 3 timers parkering ved Sundhedscenteret.

Startsamtalen foregår ved fremmøde eller via telefon/mail. E-learning og webinarer foregår fra egen PC i hjemmet.


Deltagerne har alle individuelle grunde og forskellige livsbetingelser, der har ført dem til Ligevægt.

I Kolding Kommune ønsker vi at gå forrest med at skabe en ny forståelse af sundhed sammen med borgerne.

Ligevægt er et holdforløb for mennesker, der bøvler med deres forhold til krop, vægt og mad. På Ligevægt tager vi udgangspunkt i, det der er meningsfuldt for den enkelte og sætter rammerne for undervisning, samtale og aktivitet herefter.

Deltagerne har alle individuelle grunde og forskellige livsbetingelser, der har ført dem til Ligevægt. Derfor rettes opmærksomheden mod forskelligheder, kompleksiteter og sammenhænge fx i relation til at se mental, social og fysisk sundhed som en helhed.

Se mere om forløbet Ligevægt:

 

Kontakt

For yderligere information kontakt Team Træning og Visitation mellem kl. 09.00 - 12.00 på 79 79 70 80.


Læs mere i fortællingen:

Bag kulissen: Ligevægt i Kolding - Væk fra vægt


Mundmotorisk Team mødes én gang i måneden.

Mundmotorisk Team i Kolding Kommune er et tværfagligt team med specialkompetencer i forhold til funktioner knyttet til munden.

Teamet består af fysioterapeut, ergoterapeut og tale-hørekonsulent - alle med specialkompetencer og ansat i forskellige afdelinger i Kolding Kommune.

Teamet tilbyder: undersøgelse, vejledning og behandling fortrinsvis til børn og unge med vanskeligheder inden for områderne:

 • Sutte-, synke- og tyggefunktion

 • Spise- og drikkefunktion

 • Savlen

 • Kommunikation/tale

Principper for det tværfaglige arbejde

Teamet arbejder tværfagligt og der tages udgangspunkt i hele barnets motoriske og sensoriske udvikling. 

Endvidere arbejdes der med logopæd Sara Rosenfeld-Johnsons (OPT) Oral Placement Therapy og SOS (Sequential Oral Sensory).

De forskellige faggruppers tværfaglige samarbejde er centralt i analysen af evnen til at kommunikere, sutte, synke og tygge. I den tværfaglige analyse inddrages hele kroppen.

 

OPT

OPT hjælper børn og unge med taleproblemer, spisevanskeligheder og mundmotoriske udfordringer. 

OPT anvendes til at forbedre opmærksomheden i taleorganerne, placering i munden, stabilitet samt musklernes hukommelse og alle disse faktorer er nødvendige for udviklingen af tydelig udtale.

Det er sensoriske metoder og øvelser, som kan anvendes sammen med andre koncepter.

 

SOS

SOS er et undersøgelses-og behandlings program fra USA, der kan hjælpe børn med milde spise problematikker som ”kræsenhed” til børn med svære spise problematikker (såsom spisevægring). Vi hjælper børn til at kunne spise mere varieret gennem leg og uden tvang. Vi vejleder forældre i pædagogiske principper i spisning før, under og efter måltider.

Træning og vejledning varierer alt efter barnets alder, problematik og formåen.


Kontakt til Mundmotorisk Team

Mundmotorisk Team mødes én gang om måneden.

Interesserede forældre eller fagpersoner kan kontakte Katja Bergmann på mail: katbe@kolding.dk, mærket: Mundmotorisk team. Herefter vil teamet tage stilling til det videre forløb.

Teamet består af:

 • Ergoterapeut Henriette Badstue, Sundhedscenter Kolding
 • Fysioterapeut Katja Bergman, Sundhedscenter Kolding
 • Tale-hørekonsulent Judy Tieldal, PPR

 

 


Der laves oftest bål i terapihaven

Oplever du tegn på stress og vil du lære at bruge naturen til at få mere overskud?

Så kan naturbaseret terapi i terapihaven Møllebæk måske være noget for dig. I en samtale finder vi i fællesskab ud af, om dette kan hjælpe dig videre og hvornår du evt. kan starte.

Kontakt Britta Vestermark Husfeldt
Tlf.: 21 26 73 20
E-mail: brbi@kolding.dk


Nem Mad – værsgo’ er et lille opskriftshæfte med inspiration til hverdagens madlavning udarbejdet af Kolding Sundhedscenter.

Nem Mad – værsgo’ er et lille opskriftshæfte med inspiration til hverdagens madlavning.

På Kolding Sundhedscenter arbejder vi med sundhed i alle aspekter af livet, og vi ønsker for alle borgere, at det skal være overskueligt at lave sundt mad i hverdagen, uanset om du er slank, overvægtig, rask eller ramt af kronisk eller langvarig sygdom.

Derfor har vi lavet et opskriftshæfte til dig som inspiration til nemme og sunde hverdagsretter, hvor du hverken skal bruge flere timer i køkkenet eller handle ind i specialbutikker. Retterne er simple, sunde og ikke mindst stimulerende for dine smagsløg. Det behøver nemlig ikke at være kedeligt at spise sundt!

Hæftet henvender sig til unge, ældre, enlige samt børnefamilier og opskrifterne er opdelt i Aftensmad, Forslag til kød og fisk, Salater, Supper og Tilbehør.

Hvis du foretrækker opskriftshæftet i trykt form, kan du købe det til et mindre beløb ved at henvende dig i receptionen på Kolding Sundhedscenter.

Nem mad - værsgo', opskriftshæfte


Kolding Kommune har forskellige tilbud til dig, der gerne vil stoppe med at ryge.

Få gratis hjælp til at blive røgfri på en måde, som passer dig

STOPlinien

Gratis anonym hjælp til rygestop via telefonen. Ring til STOPlinien på telefon 80 31 31 31 eller send sms ”rygestop” til 1231 for at blive ringet op. Der er telefontid mandag-torsdag kl. 10-20 og fredag kl. 10-16.

Rygestop via mail og sms

E-kvit er et gratis digitalt rygestopprogram, hvor du får støtte via mail eller sms. Hent e-kvit-app’en i App Store eller på Google Play.

Xhale er et rygestopprogram til unge. I app’en xhale er der øvelser og værktøj, der hjælper dig godt i gang. Er du klar til et rygestop, får du løbende beskeder med tips og hjælp, så du hele tiden får den støtte, du har brug for.

Snus

Oplever du udfordringer med snus og ønsker en uforpligtende samtale, er du velkommen til at kontakte sundhedskoordinator Rikke Wind på rikwi@kolding.dk eller 24 91 68 47.

Rygestopkurser 2024

Rygestop billede af video

Klik her for at se en video om vores rygestopkurser

 

Hold 4 - Onsdag kl. 16.30 - 18.30

 • 15. maj
 • 23. maj
 • 29. maj
 • 12. juni
 • 19. juni
 • 26. juni

Tilmelding til rygestop hold 4

 

Information om rygestopkurser i Kolding

 

Kurset foregår i Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding.
Kurset foregår på dansk og det er gratis for borgere i Kolding Kommune at deltage.
Der kræves ikke lægehenvisning for at deltage, du kan selv tilmelde dig via hjemmesiden.
Hvis du skal bruge receptpligtigt rygestopmedicin, skal du bestille en konsultation ved din praktiserende læge. Sundhedscenter Kolding, yder IKKE tilskud til receptpligtig rygestopmedicin eller nikotinerstatningspræparater, i forbindelse med kursusdeltagelse.

Røgfri arbejdstid på private arbejdspladser

Vi tilbyder vejledning og hjælp til indførslen af røgfri arbejdstid på private arbejdspladser. Herunder udarbejdelse af røgpolitik, handleplan, kommunikationsplan og håndteringen heraf.
Endvidere tilbyder vi også måling af lungefunktion – en test er første skridt til tidlig opsporing af nedsat lungefunktion og eventuelle forstadier til sygdommen KOL.
Det er desværre IKKE muligt for Sundhedscenter Kolding at tilbyde, at gennemføre rygestopkurser for private virksomheders medarbejder. Dog kan vi være behjælpelige med kontakten til erfarne rygestopinstruktør, som virksomheden kan lave en aftale med. Dog er de medarbejdere, der er borger i Kolding Kommune, velkomne til at tilmelde sig vores rygestoptilbud.

Spørgsmål vedrørende rygestop

Har du spørgsmål til de tilbud Sundhedscenter Kolding tilbyder i forhold til rygestop og tobaksforebyggelse, er du altid velkommen til at kontakte Sundhedskoordinator, Rikke Wind på rikwi@kolding.dk eller 79790363.


Læse mere om rygestop på disse sider:

www.stoplinien.dk

www.ekvit.dk

www.xhale.dk

Medicinske produkter

 

Smertehåndtering

Naturbaseret smertehåndtering er et tilbud for dig, der har langvarige smerter.

Forløbet er en kombination af undervisning, individuelle opgaver og erfaringsudveksling på tværs i gruppen. I gruppen arbejder vi aktivt med emner, som knytter sig til hverdagslivet med smerter f.eks. accept, værdier, energiforvaltning og kommunikation.

tilbuddet er gruppebaseret. Vi mødes en gang om ugen i Terapihaven Møllebæk. 

Tilmelding

Kontakt Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding på 79 79 70 80 alle hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00, eller send en mail til sundhedscenter@kolding.dk.

Læs mere om smertehåndtering:

Smertehåndtering

 


Søvn er ofte påvirket, når man er ramt af stress, men den bliver bedre, når kroppen begynder at slippe stressreaktionen.

Rådgivning og øvelser til bedre trivsel

Trivselssamtale

Det er helt naturligt, at vi kommer under pres, når vores hverdag er så forandret som nu.
Vi kan blive bekymrede, få svært ved at sove og føle uro.
Vi tilbyder en personlig telefonisk trivselssamtale, hvor vi snakker om, hvad man kan gøre for at få en bedre hverdag.
Ring til Sundhedscenter Kolding på 7979 7080 mellem kl. 9.00 og 12.00 alle hverdage for en aftale.

Se filmen om trivselssamtale (link til youtube)


Stress

Hvis du er udfordret af stress, kan en vejledende samtale være en hjælp. Du får viden om og værktøjer til at håndtere og reducere din stress, så du kan genvinde balancen. Vi guider også videre til den rette hjælp, hvis det er den bedste løsning for dig. Ring til os på 79 79 70 80 mellem kl. 9.00 og 12.00 alle hverdage.


Mentaltræning

Fokuseringsøvelse (link til youtube)

Mentalsundhed i naturen (link til youtube)


Guide til en bedre søvn

Søvnen er ofte påvirket, når man er ramt af stress, men den bliver bedre i takt med, at kroppen begynder at slippe stressreaktionen. Vi har lavet to vejledninger, som forklarer, hvordan du kan arbejde med søvn. Afprøv det der vil være relevant for dig at arbejde med. Vær tålmodig, der går ca. tre uger, før du kan mærke om, det har haft en effekt. Pres ikke på for at opnå resultater, du kan ikke tvinge en god nats søvn igennem, men du kan skabe muligheden og de bedste betingelser for, at det kan ske.

Læs mere om søvn:

Søvn - hvad kan jeg selv gøre?

Sov godt - afspænding

Denne afspænding er beregnet til at falde i søvn til. Brug den med høretelefoner. Prøv den af, men hvis det ikke er noget for dig, så sluk for den. Det er én mulighed ud af mange. På biblioteket og på nettet kan du finde flere muligheder. Nogle kan lide stille musik, nogle læser, andre bruger afspænding, og andre har det bedst, når der er helt stille. Prøv dig frem og find ud af, hvad der fungerer bedst for dig.

Sov godt afspændingsøvelse - klik på linket og download eller lyt til filen


Afspænding og meditation


Der er mange forskellige muligheder, når du gerne vil finde ro og få ny energi. En mulighed er at komme ud i naturen, det kan være ved skov eller vand. Den gyldne regel er: lad være med at presse på, gør det, der føles godt for dig. Nogle har gavn af at anvende afspænding eller meditation til at forebygge stress eller som værktøj til at arbejde med at komme ned i gear igen. Hvis ikke det lige er dig, så prøv andre ting. Hvad har fungeret for dig før, hvad gør dig glad og giver dig energi?


Er det gavnligt for mig?

Afspænding og meditation er gavnligt for mange mennesker, men ikke nødvendigvis for alle. Hvis du tidligere har haft en stofudløst psykose, eller hvis du indimellem oplever ændringer i virkelighedsopfattelsen, som ved f.eks. skizofreni, eller har du PTSD, skal du lade være med at træne disse øvelser. Tag fat i en psykolog, der har erfaring med disse tilstande. Psykologen vil kunne hjælpe dig med andre strategier til stressreduktion. Hvis du har en aktiv depression eller angsttilstand, så lad mindfulness-øvelserne ligge, indtil du har fået det bedre. Er du i tvivl, så spørg en psykolog eller læge til råds.


Om brugen af øvelserne:

Start med at lytte til introduktionerne, inden du går i gang med træningen. Filerne er beregnet til, at du lytter til dem med høretelefoner.

Fælles for øvelserne er, at hvis du føler ubehag eller irritation, skal du gå ud af øvelsen, sidde og følge din vejrtrækning, indtil du er klar igen, og prøv en anden øvelse. Tag det i dit eget tempo,og find ud af, hvad der fungerer for dig. Disse lydfiler er til inspiration, tag det du kan bruge og lad resten ligge. Pres ikke på, men gå til det åbent, nysgerrigt og eksperimenterende. Hvis noget ikke føles rigtigt eller godt, så prøv en af de andre øvelser eller måske noget helt andet, som tiltaler dig mere.


Afspændingsøvelser:

Du kan enten lytte til afspændingsøvelserne her på siden eller downloade dem ved at klikke på de tre prikker til højre.


1. Intro til afspænding

Hvad er afspænding, og hvordan gør man til træningen?

Intro til afspænding - klik på linket og download eller lyt til filen

2. Grundlæggende afspænding

Prøv den af og følg med så godt du kan. Du skal ikke præstere noget.

Grundlæggende afspænding - klik på linket og download eller lyt til filen

3. Afspænding på åndedrættet

I den første del af øvelsen følger du åndedrættet, som det er, mens du i den sidste del kontrollerer og styrer det mere. Den sidste del kender vi fra os selv, vi bruger det i forvejen, et suk, her bare bevidst og styret. Det kan noget specielt.

Afspænding på åndedrættet - klik på linker og download eller lyt til filen


4. Kort, stående afspænding med grounding

Når vi er under pres, spænder vi op i kroppen. Ved at øve afspænding får vi mulighed for at slappe af og finde ro. Kort sagt vi får jordforbindelsen igen. Det er lettest at træne den under bruseren i starten, men med øvelse kan du hurtigt løbe den igennem og slippe spændinger, uanset hvor du er, også når du står i kø til kassen i Netto.

Kort, stående afspænding med grounding

5. Afspænding med visualisering

En afspænding, hvor du inddrager din forestillingsevne om at være på en strand, eller du genkalder dig en oplevelse fra en strand, du har fra tidligere. Du prøver at forestille dig eller genkalde alle sanseindtryk fra denne episode, får følelsen af ro og overskud. Du kan tage denne følelse af ro og overskud med dig tilbage til din dag, og kan bruge den som en ressource du kan trække på.

Afspænding med visualisering - klik på linket og download eller lyt til filen


6. Visualisering på et resourcebillede

En visualiseringsøvelse som kan bruges når du trænger til en pause eller et ”helle” hvor du kan lade op, eller som forberedelse til en kommende belastning. Ved at genkalde dig en positiv oplevelse du har haft, får du via denne øvelse mulighed for at låne følelsen, stemningen og energien fra dengang, og kan vende tilbage til din dag med et større overskud og en anden energi og ro. Det kan være en oplevelse hvor du følte glæde, overskud, energi og styrke eller ro, det kan være en oplevelse med andre, en naturoplevelse eller et tidspunkt i dit liv hvor du var i balance og havde det godt.

Visualisering på et resourcebillede - klik på linket og download eller lyt til filen

Mindfulness:

Du kan enten lytte til mindfulnessøvelserne her på siden eller downloade dem ved at klikke på de tre prikker til højre.


1. Introduktion til mindfulness

Start med at høre dette inden du går i gang med meditationerne.

Introduktion til mindfulness - klik på linket og download eller lyt til filen

2. Pusterum

En kort pause i løbet af dagen, eller når der er for meget om ørene. Denne øvelse bruges også på de arbejdsmedicinske afdelinger i forbindelse med stressbehandlingshold. Prøv den af over en periode og du vil kunne mærke effekten.

Pusterum - klik på linket og download eller lyt til filen

3. Meditation på åndedrættet 10 minutter

Med øvelse vil du begynde at mærke at fokus på åndedrættet kan være en hjælp i din dagligdag. Du aktiverer det parasympatiske nervesystem, det system der er med til at gøre dig rolig og afslappet. Det er noget du altid har med dig, og altid kan bruge som et anker, når du har brug for en pause.

Meditation på åndedrættet - klik på linket og download eller lyt til filen

4. Gående meditation/fokuseringsøvelse

I mange tilfælde kan det give ro i hovedet og plads på hukommelsen, når du vælger at flytte fokus ud på en fysisk fornemmelse. I denne øvelse flyttes fokus til den fysiske fornemmelse, der er, når du ruller over fødderne, når du går. Det kan give ro på tankerne og være med til at aktivere det parasympatiske nervesystem, som gør dig rolig og afslappet.

Gående meditation / fokuseringsøvelse - klik på linket og download eller lyt til filen

5. Bjergmeditation

En lidt mere avanceret øvelse, hvor der blandes meditation og visualisering. Øvelsen kan med fordel bruges, hvis du trænger til at føle ro inden i, eller hvis du skal præstere, skal til møde, eller skal til et tjek på hospitalet, som du er nervøs for. Hvis øvelsen tiltaler dig, så prøv et krus kamillete og en bjergmeditation. Mærk effekten efterfølgende, du vil være mere centreret og i ro.

Bjergmeditation - klik på linket og download eller lyt til filen


Læs mere om Mental Sundhed:

Mental Sundhed

Mental sundhed - folder fra Sundhedsstyrelsen

Hvad er stress

Kend dine signaler på stress

Hvad kan du selv gøre for at forebygge stress


Få hjælp til at sætte dine egne mål for en sundere livsstil.

Kom og snak med os om din sundhed. Vi fokuserer på dig, der hvor du står lige nu og dine ønsker til forandringer i hverdagen.

Ved sundhedssamtalen tager vi udgangspunkt i, hvad sundhed er for dig, dit helbred og din hverdag. Vi tilbyder en samtale om, hvordan du kan opnå de forandringer du ønsker, og hvilke erfaringer du allerede har gjort dig.

I samtalen kan du blandt andet få støtte til at prioritere, hvad der er vigtigst for dig samt få afklaret, om der findes et tilbud/forening, der passer til dine behov.

Samtalen er for alle over 16 år og varer cirka en time.


Kontakt Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding for en aftale på 79 79 70 80 alle hverdage kl. 9.00 og 12.00 eller send en mail til sundhedscenter@kolding.dk.


Øvelser du kan lave hjemme eller i naturen.

Her finder du film med træningsøvelser både stående, siddende og udenfor i naturen.

Mærk godt efter og stop hvis det gør ondt eller øvelsen ikke er god for dig.

God fornøjelse!

Balancetræning (link til youtube)

Træning i naturen (link til youtube)

Træningsprogram 1 (link til youtube)

Træningsprogram 2 (link til youtube)

Træningsprogram 3 (link til youtube)