Skip til hoved indholdet

Kolding Kommune har udarbejdet et udkast til en klimahandleplan, som viser hvordan vi bedst muligt sikrer, at vi opnår et klimarobust og CO2-neutralt samfund i 2050.

Det vil kræve en stor indsats af både borgere, erhvervsliv og Kommunen, hvis det skal lykkes at reducere CO2-udledningen i Kolding med 70 procent i 2030 og blive CO2-neutral i 2050. Det er ikke desto mindre ambitionen i en ny klimahandleplan, som Kolding Byråd netop har sendt i høring. 

Planen skal fortsætte i sporet på den nuværende klimaindsats og sikre, at tempoet skrues op med et ambitiøs handlingskatalog, der rummer en lang række tiltag inden for seks indsatsområder: Energisektoren, transportsektoren, landbrug og arealanvendelse, vareforbrug, klimatilpasning og virksomheden Kolding Kommune.

Høringsperioden er fra den 9. juni 2022 til den 22. juli 2022.