Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Rådgivning og vejledning for børn og voksne med handicap

Barn eller ung med handicap (under 18 år)

Hvis du har et barn med handicap, skal barnet i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af sin nedsatte funktionsevne. Målet er, at I som familie skal kunne leve så normalt som muligt med de særlige belastninger, barnets handicap giver.

Voksne med handicap (over 18 år)

Hvis du som voksen har et fysisk eller psykisk handicap, med betydelig og varig nedsat funktionsevne, skal du i videst muligt omfang kompenseres for følgerne heraf.

Du skal gerne have de samme muligheder som befolkningen i øvrigt, når det gælder boligforhold, job, uddannelse og fritidsaktiviteter.