Skip til hoved indholdet

Handicappolitik

Billede af unge der spiller musik på instrumenter
En del af Handicappolitikkens forside

Byrådet godkendte i december 2023 Kolding Kommunes nye handicappolitik – Det gode liv med handicap.

Formålet med handicappolitikken er at skabe en klar ramme og retning for kommunens arbejde med mennesker med handicap, så kommunen bidrager til at skabe grundlaget for, at borgere med handicap kan leve et godt, meningsfuldt og selvstændigt liv – på lige fod med alle andre.

Handicappolitikken indeholder en politisk vision for området – ’Sammen om et rummeligt Kolding for alle’. Samtidig indeholder politikken fire fokusområder, som sætter retning for udviklingen af området:

  1. Mødet med kommunen
  2. En meningsfuld hverdag
  3. Lige adgang for alle
  4. Samfundet er en del af svaret

Handicappolitikken følges i 2024 op af en handleplan for initiativer, der går på tværs af forvaltningsområder.