Skip til hoved indholdet

Kulturpolitik

Kolding Kommunes kulturpolitik udstikker kursen for den del af kulturlivet i kommunen, som er finansieret af - eller på anden måde i kontakt med - det kommunale system.

Kulturpolitikken er sammen med kulturudvalgets politiske fokusområder politikkernes styreredskab for kulturområdet. Den danner for eksempel base for hvordan de offentlige støttekroner til kultur prioriteres rent politisk.

Når de politiske fokusområder skal udmøntes på de enkelte kulturinstitutioner, er kulturpolitikken med til at sikre en sammenhæng i hvilke former for kultur, der prioriteres. På den måde bliver det samlede kulturelle felt langt stærkere end de enkelte dele hver især.

Kulturpolitikken angiver hvad det er for pejlemærker, vi arbejder hen imod. For eksempel vil kulturudvalget gerne at borgere i hele Kolding Kommune – fra de små landsbyer til Koldings midtby – får mulighed for at møde kulturen der, hvor de færdes.

De fire fokusområder er:

  • Mere ungekultur
  • Kultur som løftestang
  • Borgeren som medskaber
  • Mødesteder og Midlertidighed