Skip til hoved indholdet

Døgnrehabilitering Kolding

Velkommen til Døgnrehabilitering Kolding
Vi er en del af Sundhedsområdet og er ved årsskiftet 2018 flyttet i nyt byggeri ved Sundhedscenter Kolding. Vi har adresse på Sygehusvej 6, 6000 Kolding.

Vi har 23 pladser og tilbyder målrettede rehabiliteringsforløb.

 • Hvis du har brug for hjælp, støtte, genoptræning og sygepleje gennem hele døgnet.
 • Du skal være motiveret for at gøre en indsats og være i stand til at indgå i et målrettet forløb
 • Fagligt vurderes din ansøgning, om netop vores tilbud vil være det rigtige for dig

Der er ingen krav til diagnoser, her kommer mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer. Et fællestræk er, at det er mennesker, der har mistet ”grebet i sit liv”. Dog har vi ikke kompetencerne, hvis dit primære problem er en psykiatrisk lidelse, eller du er erklæret terminal.

 • Efter hospitalsindlæggelse

 • Du har et stort og pludselig funktionstab

 • Du har pådraget dig en hjerneskade

 • Der er behov for et døgnophold for at din
  genoptræning kan etableres

 • Du har stoppet et misbrug, og skal nu finde en ny vej i livet

 • Måske har du mistet dit job, har helbredsproblemer, og kan ikke selv magte at komme videre. Er måske i et afklarings- eller ressourceforløb

 • Livet er langsomt ”gået i stå” og du har isoleret dig
 • Dygtige sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter i vagt døgnet rundt

 • Alle har stor erfaring omkring rehabilitering, og vi har konstant fokus på uddannelse af personalet

 • Løbende dialog og evaluering omkring dine mål, ønsker og plan for forløbet

  Vi har et tæt samarbejde med fysioterapeuter og ergoterapeuter fra afdelingen Sundhed og Træning. Terapeuterne planlægger dit forløb hos dem, og træning foregår typisk et par gange om ugen. Alt hvad der ellers sker i det daglige, skal du se som en vigtig del af den træning, som du har behov for

 • Der er dagligt aktiviteter på centret
  Her er plads til dig, hvem du så end er
  Engagement, faglighed og humor er drivkraften i vores arbejde

Efter et par uger, højst to måneder udskrives du herfra. Forhåbentlig så du igen kan klare dig i dit hjem og med håb og tro på fremtiden.

Leder:
Trine Krogsøe Thomsen, trkj@kolding.dk, mobil 23 99 62 64

Forløbskoordinator:
Anne Høj, achh@kolding.dk, mobil 30 36 04 34