Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Akutte miljøuheld

Forsøg straks at begrænse skaden.

Udslip af kemikalier og olie mv. skal straks anmeldes til alarmcentralen.

Ring 1-1-2 og oplys:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • hvad der er sket
  • omfanget af spild

Herefter vil kommunens beredskab sørge for, at forureningen bliver standset og eventuelt fjernet, så den ikke breder sig til skade for miljøet, specielt grundvand og vandløb.

Det er vigtigt, at du også selv straks forsøger at begrænse skaden.