Skip til hoved indholdet

Sundhed og omsorg - selvbetjening

Tilskuddet ydes til almindelig fodpleje (fodbad og klipning af tånegle og lignende) og egentlig fodbehandling, som du ikke selv kan udføre, og som ikke er omfattet af sundhedslovens kapitel 15 eller anden lovgivning.

Ansøg om helbredstillæg til almindelig fodbehandling

Kortet er gratis. Du kan bestille kort til dine børn (under 18 år) og ægtefælle, hvis de bor på samme adresse som dig. Du vil normalt modtage kortet på din adresse i løbet af 2-3 uger.

Når du søger om det blå EU-sygesikringskort, får du automatisk sendt et midlertidigt bevis til Digital Post.

Husk, at du stadig skal bruge dit gule sundhedskort i Danmark, fx når du tager til lægen.

Bestil EU-sygesikringskort

Medicinpriser.dk giver dig opdaterede oplysning om priser på medicin og tilskudsydelser på de enkelte lægemidler. Priser opdateres hver 14. dag og tilskud opdateres dagligt.

Beregn egenbetaling/tilskud ved medicinkøb

Du skal være berettiget til helbredstillæg for at kunne søge om refusion via denne selvbetjeningsløsning.

Du kan søge refusion til at dække dine udgifter i forbindelse med:

  • behandling, hvortil der ydes tilskud efter det der i daglige tale kaldes sygesikring, Sundshedslovens kapital 15 og 42.
  • eller hvis du er blevet bevilliget tilskud til briller, tandproteser eller almindelig fodbehandling (udvidet helbredstillæg).

Bemærk venligst, at det er en betingelse, at du forinden har søgt om tilskud til briller, tandprotese eller almindelig fodpleje for at kunne få dine udgifter hertil refunderet.

Anmod om refusion i forbindelse med udgifter til behandling

Her kan du vælge eller skifte læge og skifte sygesikringsgruppe. Der er som udgangspunkt gebyr på lægeskift.

Vælg læge

Når du skifter læge, skal du beslutte, om du vil have din journal overført til din nye læge. Hvis du ikke ønsker at din nye læge får adgang til din journal, kan du sætte kryds i ”Min læge skal ikke have overdraget journal”.

Se seneste lægeskift eller journaloverdragelse

Du kan i denne selvbetjeningsløsning tilmelde dig en læge, der har lukket for patienttilgang.
Tilmeldingen kræver en accept fra lægen og du skal opfylde nogle forudsætninger inden lægen kan give accepten.
Ved flytning skal accepten være indhentet og sendt til kommunen senest 14 dage efter, flytningen er meddelt kommunen. Ellers vil kommunen tildele dig en anden læge administrativt.

Tilmelding til læge med lukket patienttilgang

Købt i andet EU/EØS land.

Ansøg om tilskud til medicin

I denne løsning kan du ansøge om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af servicelovens § 41 og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

Ansøg om merudgiftsydelse

Hvis du har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ansøg om merudgiftsydelse

Her kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 119.
Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er berettiget til plejevederlag.

Ansøg om plejevederlag til pasning af døende

Sundhedskortet (sygesikringsbevis) er gratis

  • ved flytning
  • ved navneskift hvis navneskiftet sker på grund af ægteskab

Hvis du mister dit sundhedskort, skal du betale for et nyt kort. Du vil modtage kortet i løbet af 14 dage.

Du kan også bestille et sundhedskort til dit hjemmeboende barn, indtil det fylder 18 år.

Bestil nyt sundhedskort

Her kan du vælge eller skifte læge og skifte sygesikringsgruppe. Der er som udgangspunkt gebyr på lægeskift.

Skift sygesikringsgruppe

Kortet er et sundhedskort, der gives til danskere og andre EU-borgere, som har ret til behandling i det danske sundhedsvæsen.

Søg om særligt sundhedskort

Her kan du søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning/træning af børn med handicap eller langvarig sygdom (omfattet af servicelovens § 42).

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Via sundhed.dk

Find tandlæge

Hvis du opfylder de krav, som er listet op nedenfor, kan du bruge denne selvbetjeningsløsning til at søge om udvidet helbredstillæg.

  • Du er folkepensionist eller førtidspensionist under reglerne fra før 2003
  • Du og din eventuelle ægtefælles/samlevers samlede formue overstiger ikke 89.800 kr. (år 2020).
  • Din personlige tillægsprocent er mere end 0. Udbetaling Danmark fastsætter din personlige tillægsprocent i forbindelse med pensionsberegningen og tallet fremgår af din pensionsmeddelelse.

Udvidet helbredstillæg gives til udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Det er vigtigt, at du søger om udvidet helbredstillæg inden behandlingen påbegyndes.
Du kan på din kommunes hjemmeside læse om, hvilke prisaftaler din kommune har og dermed også, hvor meget tilskud netop din kommune giver.

Ansøg om udvidet helbredstillæg