Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Takster for miljø, natur og klima

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2021, mens 2020-takster er angivet i parentes. 

Løvtræ, rundt 200-300 cm: 350 kr. pr. rummeter (350 kr.)

Sanketræ/selvskovning:

- Løvtræ: 228 kr. pr. rummeter (228 kr.)

- Nåletræ: 158 kr. pr. rummeter (158 kr.)

Taksten på brænde følger Naturstyrelsens prisniveau.

Rottebekæmpelse: 0,08 ‰ (0,08 ‰)

Gebyr opkræves som andel af ejendomsværdien. Opkræves via ejendomsskatten.

Årligt bidrag til myndighedernes omkostninger ved godkendelse og tilsyn.

Indtægter i forbindelse med brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn budgetteres her, i henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen og takstblad for brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 1. Virksomheder og husdyrbrug skal, hvor Byrådet er godkendelses- og tilsynsmyndighed, årligt bidrage til myndighedernes omkostninger til løsning af opgaven.

For den tid, der er anvendt af miljømedarbejderen på de nævnte opgaver, opkræves der 333,22 kr. i 2020. Taksten reguleres årligt på grundlag af de seneste offentliggjorte PL-reguleringssatser i Økonomi- og Indenrigsministeriets årlige publikation: Det Kommunale Regnskab. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.