Skip til hoved indholdet

Takster for miljø, natur og klima

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2023, mens 2022-takster er angivet i parentes. 

Løvtræ, rundt 200-300 cm: 400 kr. pr. rummeter (400 kr.)

Sanketræ/selvskovning:

- Løvtræ: 275 kr. pr. rummeter (275 kr.)

- Nåletræ: 158 kr. pr. rummeter (158 kr.)

Taksten på brænde følger Naturstyrelsens prisniveau.

Rottebekæmpelse: 0,07 ‰ (0,08 ‰)

Gebyr opkræves som andel af ejendomsværdien. Opkræves via ejendomsskatten.

Årligt bidrag til myndighedernes omkostninger ved godkendelse og tilsyn.

Indtægter i forbindelse med brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn budgetteres her, i henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen og takstblad for brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 1. Virksomheder og husdyrbrug skal, hvor Byrådet er godkendelses- og tilsynsmyndighed, årligt bidrage til myndighedernes omkostninger til løsning af opgaven.

For den tid, der er anvendt af miljømedarbejderen på de nævnte opgaver, opkræves der 451,36 kr. i 2023 (440,78 kr. i 2022) Taksten reguleres årligt på grundlag af de seneste offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og boligministeriets årlige publikation: Det Kommunale Regnskab. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.