Skip til hoved indholdet

Pårørendemodellen - støtte og samarbejde med de pårørende

Pårørendemodellen, illustrerer de forskellige behov man som pårørende kan have. Skal gøre det nemmere for kommunens ansatte og pårørende at tale sammen om den pårørendes rolle.
Pårørendemodellen

Model for Kolding Kommunes pårørendearbejde

I Kolding Kommune arbejder vi målrettet på at kunne møde de pårørende med den altafgørende vejledning og støtte, som de hver især har brug for. De gør vi med afsæt i Pårørendemodellen som, gennem fire overordnede temaer, illustrerer de forskellige behov man som pårørende kan have, og som samtidig skal gøre det nemmere for kommunens ansatte og pårørende at snakke sammen om pårørenderollen.

  • På med iltmasken for at kunne hjælpe: Iltmasken hjælper med, at de pårørende tillader at have fokus på sig selv
  • Værktøjskassen til hjælperrollen: For at kunne påtage sig hjælperrollen, er det vigtigt at man, har adgang til en værktøjskasse med nyttige redskaber
  • Pusterummet: Som pårørende har man brug for at tage en pause fra rollen og lade batterierne op
  • Fællesskaber for pårørende: Pårørende kan have brug for at have meningsfulde fællesskaber med andre, der er i samme båd

Pårørendemodellen er udviklet i samarbejde med pårørende, borgere, interesseorganisationer og fagfolk, og bygger på de fortællinger og indsigter, som de mange forskellige pårørende har givet os. Vi vil fremadrettet arbejde med at udvikle kommunens indsatser til pårørende ud fra de temaer, som de pårørende har peget på er vigtige.

Har du spørgsmål til Pårørendemodellen eller det løbende udviklingsarbejde på området, er du velkommen til at henvende dig til pårørendeguide Helle Fønss Bach tlf. 23 99 56 41, mail hebac@kolding.dk