Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Udbud af varer og tjenesteydelser

Kolding Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver.

Udbud af varer og tjenesteydelser bliver varetaget af afdelingen Indkøb og Forsikring.

I Indkøb og Forsikring har vi ansvaret kommunes mange udbud på vare og tjenesteydelser. Vi servicerer kommunens mange interne indkøbere således at de indgåede aftaler anvendes bedst muligt. Vi følger op på kontrakter og vejleder brugerne i kommunens e-handelssystem, Prisme Indkøb.

Derudover varetager afdelingen også kommunens forsikringer samt sagsbehandlingen af arbejdsskader.


Kolding Kommune anvender det elektroniske udbudssystem, ETHICS. Kommunens udbud vil derfor være at finde i dette system.

Kolding Kommune udsender ikke længere nyhedsbreve om udbud.

Al korrespondance mellem tilbudsgiverne og Kolding Kommune vil under udbudsprocessen foregår via det elektroniske udbudssystem.

Som tilbudsgiver kan du hente en Vejledning til systemet. Vejledningen findes fra forsiden. Klik på Teknisk support på forsiden.

Der er ligeledes mulighed for at kontakte supporten ved at skrive til dem via systemet – klik på Teknisk support på forsiden og vælg fanen ”Skriv til os”
Eller de kan kontaktes telefonisk: ETHICS Support: +45 70 22 70 07.

ETHICS