Skip til hoved indholdet

Udbud af varer og tjenesteydelser

Kolding Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver.

Udbud af varer og tjenesteydelser bliver varetaget af afdelingen Indkøb og Forsikring.

I Indkøb og Forsikring har vi ansvaret kommunes mange udbud på vare og tjenesteydelser, det gælder alt fra bleer til vejskilte og fra glatførebekæmpelse til madudbringning.

I Kolding E-handler vi alt hvad der kan e-handles og anvender indkøbssystemet Rakat. Alle udbud sker også digitalt – her anvendes systemet ETHICS.

 


Kolding Kommune anvender det elektroniske udbudssystem, ETHICS. Kommunens udbud vil derfor være at finde i dette system.

Kolding Kommune udsender ikke nyhedsbreve om udbud.

Al korrespondance mellem tilbudsgiverne og Kolding Kommune vil under udbudsprocessen foregår via det elektroniske udbudssystem.

Som tilbudsgiver kan du hente en Vejledning til systemet. Vejledningen findes fra forsiden. Klik på Teknisk support på forsiden.

Der er ligeledes mulighed for at kontakte supporten ved at skrive til dem via systemet – klik på Teknisk support på forsiden og vælg fanen ”Skriv til os”
Eller de kan kontaktes telefonisk: ETHICS Support: +45 70 22 70 07.

ETHICS

Link til udbud af ad hoc buskørsel via ETHICS

Udbuddet omfatter etablering af et dynamiske indkøbssystem som anvendes til miniudbud af ad hoc buskørsel til samtlige af Kolding Kommunes afdelinger og institutioner. Kolding Kommune anvender det dynamiske indkøbssystem, når der er behov for en ad hoc buskørsel, ved at sende en opfordring til deltagerne i systemet om at afgive tilbud.

Det dynamiske indkøbssystem omfatter bl.a. buskørsel til konferencer, skoleturer, uddannelsesture, ekskursion, udflugter, koncerter m.fl., hvor Kommunen ikke på anden vis er aftalebelagt, eller benytter egne busser.

Tidsfrister for etablering af det dynamiske indkøbssystem

12. marts 2021: Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 

12. april 2021: Ansøgningsfrist (30 dage efter udbudsbekendtgørelse) 

26. april. 2021: Underretning om optagelse (Senest 10 hverdage efter ansøgningsfrist) 

26. april 2021: Etablering af det dynamiske indkøbssystem (Senest) 

Efter etablering af det dynamiske indkøbssystem, vil der igen være åben for løbende ansøgninger. Ansøgninger behandles med en frist på 10 dage.