Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Affaldsprodukter til jordbrugsformål

Udspredning af affaldsprodukter på landbrugsjord

Inden man anvender spildevandsslam og lignende affaldsprodukter til jordbrugsformål, skal det meddeles til kommunen.

Anvendelse af biogødning (spildevandsslam), biokompost (have-parkaffald iblandet spildevandsslam) og andre typer af affald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i Affald til jordbekendtgørelsen.

Anvendelse af aske fra forgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i Bioaskebekendtgørelsen.

Kontakt landbrugsteamet, hvis du har spørgsmål hertil. De kan kontaktes via landbrug@kolding.dk eller på 7979 7439.

Landbrug

Nytorv 11
6000 Kolding
Tlf. 79 79 74 39