Skip til hoved indholdet

Vederlag for bestyrelseshverv 2023

Byrådet skal ifølge kommunestyrelsesloven offentliggøre de vederlag, som byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt eller foreslået til af kommunen.

Oplysningspligten omfatter ikke vederlag for hverv som medlem af Byrådets udvalg eller underudvalg. Hvis der ikke ydes vederlag for varetagelsen af et hverv, er det heller ikke omfattet af oplysningspligten.

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, § 16e

Socialdemokratiet

BlueKolding: 33.000,00 kr.

TVIS: 4.400,00 kr.

Domea: 1.800,00 kr.

Det Konservative Folkeparti

Vurderingsankenævnet: 46.667,00 kr.

BlueKolding: 55.000,00 kr.

Socialistisk Folkeparti

Kolding Havn: 60.000 kr.
Lærernes Pension: 60.000,00 kr.

BlueKolding: 34.697,82 kr. 

AAB: 31.188,00 kr.

Fonden Vranderup Østergård: 6.000,00 kr.

Venstre

Sydtrafik: 22.000,00 kr.

DeponiSyd: 60.000,00 kr.

Kolding Havn: 60.000,00 kr.

Billund Lufthavn: 60.000,00 kr.

TVIS: 3.000,00 kr.

BlueKolding: 75.600,00 kr.

MOTAS: 104.000,00 kr.

Museum Kolding: 8.333,35 kr.

Blue Kolding: 20.302,82 kr.