Skip til hoved indholdet

Miljøtilsyn

Kolding Kommune fører regelmæssigt tilsyn med mange af virksomhederne i kommunen

Kolding Kommunes industriafdeling fører regelmæssigt tilsyn med mange af virksomhederne i kommunen. Det er ved lov bestemt, hvilke typer af virksomheder der skal have tilsyn.


Hvorfor kommer vi på miljøtilsyn?

Hovedformålet er at sikre, at virksomheden drives i overensstemmelse med gældende Miljølovgivning (miljøbeskyttelsesloven, tilhørende bekendtgørelser og miljøgodkendelser), men et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol - vi vejleder også gerne, så unødvendige problemer, klager og udgifter undgås.

Miljømiisteriet har samlet spørgsmål og svar om miljøtilsyn, som du kan læse mere om.

Virksomheder, der arbejder med eller opbevarer større mængder giftige, miljøfarlige, letantændelige eller eksplosive stoffer, er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Som risikovirksomhed skal man sikkerhedsgodkendes og følge en lang række sikkerhedsforanstaltninger for at forebygge uheld.

I Kolding Kommune er følgende virksomheder omfattet af Risikobekendtgørelsen:

Størst oplag: (Kolonne 3-virksomheder):

  • Novadan, Platinvej, Kolding (koordinerende myndighed: Miljøstyrelsen).
  • H. Daugaard A/S (varehotel), Baunevej, Vamdrup (koordinerende myndighed: Miljøstyrelsen) - se kommunens eksterne beredskabsplan


Mindre oplag (Kolonne 2-virksomheder):

  • KD Industribejdsning ApS, Hesselly, Kolding (koordinerende myndighed: Kolding Kommune).
  • Scan Bejds Steel A/S, Essen, Kolding (koordinerende myndighed: Kolding Kommune).
  • Rockwool A/S, Industrivej, Vamdrup (koordinerende myndighed: Miljøstyrelsen).

Kommunen har nogle regler for indretning og drift af olieudskillere og fedtudskillere. Dem kan du se her:

Ved at følge disse anbefalinger kan du forebygge at der sker spild og udslip til omgivelserne:

Sådan opbevares farlige stoffer

Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen gælder i højst fire år. Tilsynsplanen har været sendt i offentlig høring i 4 uger fra den 14. december 2017 til den 15. januar 2018 på Kolding Kommunes hjemmeside. Der er ikke indkommet bemærkninger 

Tilsynsplanen er ikke en egentlig plan men mere en strategi for, hvordan Kolding Kommune vil føre sine miljøtilsyn.

Tilsynsplan for industri 2018 - 2021