Skip til hoved indholdet

Hjemløse og socialt udsatte

Socialt udsatte, misbrugere eller sindslidende, som har svært ved at bo tæt på andre mennesker kan få en bolig i Hyttebyen. Husene lejes på almindelige lejevilkår.

Boligen er et træhus, der indeholder et mindre opholdsrum med et tekøkken, et lille soveværelse og et badeværelse. Derudover er der et fælleshus med vaskemaskine, tørretumbler, køkken, opholdsrum samt et handicapvenligt toilet/bad.

I hyttebyen er der tilknyttet en social vicevært, som kommer på besøg alle hverdage. Den sociale vicevært kan tilbyde dig en snak, støtte til at læse breve eller andre problemer.

Social vicevært Trine S. Thomsen kan træffes på tlf.: 20 26 51 15

Henvendelse vedrørende bolig i Hyttebyen skal rettes til Overmarksgården.

 


Efterforsorgen

Efterforsorgen er et tilbud om omsorg og støtte til borgere, som flytter fra Overmarksgården og ud i egen bolig.

Inden fraflytning fra Overmarksgården, laves der en samarbejdsaftale, der beskriver behovet for støtte. På baggrund heraf yder Efterforsorgen et målrettet og individuelt tilbud i forhold til de beskrevne behov, ønsker om indhold i hverdagen og fremtidige forandringer.

Samarbejdsaftalen justeres løbende, hvis behovene ændrer sig.

Tilbuddet kan gives i op til et år efter fraflytningen.

Tilbuddet indeholder støtte, råd og vejledning om dagligdags funktioner som:

  • Rengøring

  • Personlig hygiejne

  • Økonomi

  • Beskæftigelses- og fritidstilbud

  • Etablering af og opfølgning på kontakt til omverdenen, familie og bekendte samt foreningsliv

  • Kontakt til offentlige og private tilbud

  • Formidling af kontakt til behandlingstilbud for fysiske og psykiske lidelser samt afhængighed af rusmidler

  • En tilknytning til Efterforsorgen betyder også, at de øvrige tilbud på Overmarksgården kan benyttes - f.eks. deltagelse i udflugter og ture, socialrådgiverbistand, beskæftigelse på værkstederne og køb af mad fra køkkenet.