Klik på kortet og se, hvor Kolding bymidte får et løft. De grønne markeringer viser de omfattede gader, og de gule markeringer de omfattede pladser.

Investeringer i hele kommunen
Kolding Byråd har i april 2020 afsat ekstra 82 mio. kr. til grønne oaser, nye legepladser og vedligeholdser i hele kommunen. Læs mere i artiklen Kolding investerer i optimisme og job. Her kan du også se en liste over de mange projekter.

I løbet af 2020 får Kolding midtby et løft med grønne oaser, legepladser, flere træer, ny belysning, nye bænke og bedre tilgængelighed. Indsatsen bliver fulgt op med en omfattende renovering af Borchs Gård næste år. Sammenlagt har byrådet afsat 25 mio. kr. til formålet.

Fra denne side kan du få et hurtigt overblik over de foreløbige planer og de forventede tidsplaner. Siden vil løbende blive ajourført i takt med, at planerne bliver mere konkrete.

jpgSe kort over omfattede gader (grøn) og pladser (gul)2.62 MB

På Vestertorv opføres en stor legeplads for børn i alderen 0-11 år for foden af Sankt Nicolai Kirke. Legepladsen indbyder til fantasifuld leg, og til at børnene kan lege med hinanden.

Den store legestation opføres primært i træ og andre naturmaterialer. Arkitektonisk vil den få et skulpturelt udtryk og fremstå som en svævende sky. Skyen rummer en hemmelig verden, som man kun kan få adgang til ved at klatre derop. Indvendigt er der mulighed for at klatre videre, opdage nye funktioner og kikke ud, før man til sidst når op til udsigtsplateauet.

Omkring legepladsen vil der være gode muligheder for ophold. De ni granitskulpturer af kunstneren Ole Christensen, som i forvejen pryder Vestertorv, bevares.

Foruden temalegepladsen på Vestertorv kommer der flere mindre legestationer i gågaderne. Legestationerne vil invitere til spontan leg, når børn og børnefamilier er på besøg i midtbyen.

Skitse af legeplads Vestertorv
Skitse: Land+ (jpgillustration af legeplads i stor størrelse286.79 KB)

Skitseplan Søndergade SøndertorvSøndertorv renoveres. Belægningen udskiftes, så Søndertorv får samme belægning som i den nyrenoverede del af Jernbanegade. Den eksisterende vandkunst erstattes af en legeskulptur og et træ, og torvet får nye bænke og cykelstativer. Træplateauet ned til åen friholdes delvist og gøres offentligt tilgængeligt, og så etableres der et mindre plateau med siddetrin, som lejlighedsvis kan benyttes som miniscene.

Søndergade omdannes til en mere grøn gade. I den østlige side af gaden etableres et grønt bælte med træer, regnvandsbede, opholdsmuligheder, bænke, en legestation i form af en skulpturel gynge samt passager ind til gadens boliger og butikker.

I gadens midterfelt vil der stadig være plads til varekørsel og udrykningskøretøjer, mens den vestlige side af Søndergade får en mere åben struktur med plantekasser, mobile opholdsmøbler samt cykelparkering.

Enkelte træer fældes for at skabe et bedre indblik til Koldinghus fra Haderslevvej og op gennem Søndergade. Træerne i det nye grønne bælte vil ligeledes være med til at lede blikket mod Koldinghus.

Belægningen udskiftes delvist, og tilgængeligheden i Søndergade øges med ledelinjer.

Skitse: Land+ (jpgillustration over Søndertorv og Søndergade i stor størrelse209.42 KB)

Borchs Gård forskønnes, så den kommer til at fungere som en hyggelig, grøn velkomstplads for besøgende i Kolding midtby. Pladsen vil rumme det samme antal parkeringspladser som nu, men skal også kunne bruges til events som markedsdage og koncerter. Pladsen bliver mere grøn, toiletterne flyttes, og der skal være plads til nye affaldsløsninger. 

Lørdag den 27. juni præsenterer repræsentanter fra By- og Udviklingsforvaltningen og tegnestuen Mejeriet rammerne for den nye Borchs Gård og modtager input fra interesserede borgere. Det sker kl. 11-14 på den lille plads mellem Borchs Gård og Bredgade.

Selve renoveringen ventes at gå i gang i begyndelsen af det nye år og skal efter planen stå færdig 1. juni 2021.

Nyheder om Borchs Gård

Tombolapladsen bliver et grønt åndehul med træer, masser af grønt, gode opholdsmuligheder og bedre belysning. Inspirationen hentes i det tidligere midlertidige byrum med nåletræsskov i store plantekasser, som vandt stor popularitet på Tombolapladsen.

Pladsen kommer nu til at bestå af en række grønne øer med mange siddemuligheder, som bliver bygget sammen med de store plantekasser i metal. Den nuværende vandskulptur bevares og får en mere central rolle på pladsen, og der bliver plads til midlertidig kunst.

Ud mod Bredgade lægges der op til at erstatte den eksisterende betonvæg med en grøn afskærmning.

Tilgængeligheden øges med ledelinjer i belægningen.

Tombolaplads skitse
Skitse: Land+ (jpgillustration af Tombolapladsen i stor størrelse1004.48 KB)

 

Skitse bænk Tombolapladsen
Skitse: Land+ (jpgillustration af parti med bænk i stor størrelse1.08 MB)

Den eksisterende gadebelysning erstattes af lysmaster med spots i Jernbanegade, Østergade, Helligkorsgade, Søndertorv og Tombolapladsen. Det vil give en bedre og mere spændende belysning og øge trygheden i aften- og nattetimerne. Der monteres også spots, som kan lyse med farver til brug ved f.eks. lysfestivalen.

De eksisterende stål-/granitbænke fjernes og erstattes med nye bænke med trælister og armlæn. Bænkene placeres, så flere af dem kommer til at stå i solen. De små legestationen, som opstilles forskellige steder i midtbyen, placeres sammen med bænke og opholdssteder.

Tilgængeligheden øges med ledelinjer i belægningen i gågaderne.

Træer i dårlig vækst erstattes med nye træer samtidig med, at jordbundsforholdene forbedres. Derudover plantes der flere træer af flere forskellige arter i bymidten.

En række mindre legestationer placeres forskellige steder i bymidten – både til de helt små børn og de lidt større i alderen 3-11 år.

Legestationerne kan både bruges til den hurtige spontane leg på vej gennem byen og til den længerevarende leg i en pause. Stationerne placeres ved bænke og opholdssteder, så de voksne kan slappe af og hygge sig, mens børnene leger.

Fælles for legestationerne er, at de skal udfordre den traditionelle leg og give børnene mulighed for at udforske nye legeformer og afprøve stationernes forskellige former, funktioner og materialer.

Alle projekter med undtagelse af Tombolapladsen og Borchs Gård skal være afsluttet i 2020. Anlægsarbejderne bliver udbudt i forskellige entrepriser. De første arbejder ventes at gå i gang i august måned

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey