Klik på kortet og se, hvor Kolding bymidte får et løft. De grønne markeringer viser de omfattede gader, og de gule markeringer de omfattede pladser.

Det skal være ekstra hyggeligt at besøge Kolding midtby. I løbet af 2020 får den gamle bykerne et markant løft med grønne oaser, flere træer, legepladser, bedre opholdspladser, ny belysning og øget tilgængelighed. Alt sammen i gode materialer og flot design. Indsatsen bliver fulgt op med en omfattende renovering af Borchs Gård næste år.

Byrådet har afsat 25 mio. kr. til at styrke bymidten som led i en særlig coronapakke, der skal holde gang i hjulene. Der er også afsat ekstra penge til at udvikle centerbyerne og en række af kommunens landsbyer.

De mange nye projekter bygger på de ønsker og input til en endnu bedre midtby, som byens borgere, foreninger, erhvervsorganisationer og repræsentanter fra midtbyen har bidraget med de seneste år, hvor der er udarbejdet en Bymidteplan og en Bydesignguide.

Fra denne side kan du få et hurtigt overblik over de foreløbige planer og de forventede tidsplaner. Siden vil løbende blive ajourført i takt med, at planerne bliver mere konkrete.

jpgSe kort over omfattede gader (grøn) og pladser (gul)2.62 MB

På Vestertorv opføres en stor legeplads for børn i alderen 0-11 år nær Sankt Nicolai Kirke. Legepladsen indbyder til fantasifuld leg, og til at børnene kan lege med hinanden.

Den store legestation opføres primært i træ og andre naturmaterialer. Arkitektonisk vil den få et skulpturelt udtryk og fremstå som en svævende sky. Skyen rummer en hemmelig verden, som man kun kan få adgang til ved at klatre derop. Indvendigt er der mulighed for at klatre videre, opdage nye funktioner og kikke ud, før man til sidst når op til udsigtsplateauet.

Omkring legepladsen vil der være gode muligheder for ophold. De ni granitskulpturer af kunstneren Ole Christensen, som i forvejen pryder Vestertorv, bevares.

Foruden temalegepladsen på Vestertorv kommer der flere mindre legestationer i gågaderne. Legestationerne vil invitere til spontan leg, når børn og børnefamilier er på besøg i midtbyen.

Legeplads Vestertorv
Skitse: Uno Uniqa

Skitseplan Søndergade SøndertorvSøndertorv renoveres. Belægningen udskiftes, så Søndertorv får samme belægning som i den nyrenoverede del af Jernbanegade. Den eksisterende vandkunst erstattes af en legeskulptur og et træ, og torvet får nye bænke og cykelstativer. Træplateauet ned til åen friholdes delvist og gøres offentligt tilgængeligt, og så etableres der et mindre plateau med siddetrin, som lejlighedsvis kan benyttes som miniscene.

Søndergade omdannes til en mere grøn gade. I den østlige side af gaden etableres et grønt bælte med træer, regnvandsbede, opholdsmuligheder, bænke, en legestation i form af en skulpturel gynge samt passager ind til gadens boliger og butikker.

I gadens midterfelt vil der stadig være plads til varekørsel og udrykningskøretøjer, mens den vestlige side af Søndergade får en mere åben struktur med plantekasser, mobile opholdsmøbler samt cykelparkering.

Enkelte træer fældes for at skabe et bedre indblik til Koldinghus fra Haderslevvej og op gennem Søndergade. Træerne i det nye grønne bælte vil ligeledes være med til at lede blikket mod Koldinghus.

Belægningen udskiftes delvist, og tilgængeligheden for blinde og svagsynede øges med ledelinjer.

Skitse: Land+ (jpgillustration over Søndertorv og Søndergade i stor størrelse209.42 KB)

Borchs Gård forskønnes, så den kommer til at fungere som en hyggelig, grøn velkomstplads for besøgende i Kolding midtby. Pladsen vil rumme det samme antal parkeringspladser som nu, men skal også kunne bruges til events som markedsdage og koncerter. Pladsen bliver mere grøn, toiletterne flyttes, og der skal være plads til nye affaldsløsninger. 

Renoveringen ventes at gå i gang i foråret og skal efter planen stå færdig 1. juni 2021.

Tombolapladsen bliver et grønt åndehul med træer, masser af grønt, gode opholdsmuligheder og bedre belysning. Inspirationen hentes i det tidligere midlertidige byrum med nåletræsskov i store plantekasser, som vandt stor popularitet på Tombolapladsen.

Pladsen kommer nu til at bestå af en række grønne øer med mange siddemuligheder, som bliver bygget sammen med de store plantekasser i metal. Den nuværende vandskulptur bevares og får en mere central rolle på pladsen, og der bliver plads til midlertidig kunst.

Ud mod Bredgade lægges der op til at erstatte den eksisterende betonvæg med en grøn afskærmning.

Tilgængeligheden for blinde og svagsynede øges med ledelinjer i belægningen.

Tombolaplads skitse
Skitse: Land+ (jpgillustration af Tombolapladsen i stor størrelse1004.48 KB)

 

Skitse bænk Tombolapladsen
Skitse: Land+ (jpgillustration af parti med bænk i stor størrelse1.08 MB)

Den eksisterende gadebelysning erstattes af lysmaster med spots i Jernbanegade, Østergade, Helligkorsgade, Søndertorv og Tombolapladsen. Det vil give en bedre og mere spændende belysning og øge trygheden i aften- og nattetimerne. Der monteres også spots, som kan lyse med farver til brug ved f.eks. lysfestivalen.

De eksisterende stål-/granitbænke fjernes og erstattes med nye bænke med trælister og armlæn. Bænkene placeres, så flere af dem kommer til at stå i solen. De små legestationen, som opstilles forskellige steder i midtbyen, placeres sammen med bænke og opholdssteder.

Tilgængeligheden for blinde og svagsynede øges med ledelinjer i belægningen i gågaderne.

Træer i dårlig vækst erstattes med nye træer samtidig med, at jordbundsforholdene forbedres. Derudover plantes der flere træer af flere forskellige arter i bymidten.

En række mindre legestationer placeres forskellige steder i bymidten – både til de helt små børn og de lidt større i alderen 3-11 år.

Legestationerne kan både bruges til den hurtige spontane leg på vej gennem byen og til den længerevarende leg i en pause. Stationerne placeres ved bænke og opholdssteder, så de voksne kan slappe af og hygge sig, mens børnene leger.

Fælles for legestationerne er, at de skal udfordre den traditionelle leg og give børnene mulighed for at udforske nye legeformer og afprøve stationernes forskellige former, funktioner og materialer.

Her kan du se den overordnede tidsplan for projekterne:

  • Tombolapladsen - er i gang, afsluttes 22. december 2020
  • Søndertorv - er i gang, afsluttes 22. december 2020
  • Søndergade - er i gang, afsluttes 1. februar 2021
  • Bænke, belysning, træer og tilgængelighed - går i gang 9. november, afsluttes 1. februar 2021
  • Vestertorv (legeplads og legestationer) -  går i gang 12. november, afsluttes 22. december 2020
  • Borchs Gård: Foråret-1. juni 2021

Tidsplanen er opdateret 5. november 2020.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey