Skal du have en plads til dit barn i SFO og SFO-klub?

SFO er et tilbud til skolebørn fra børnehaveklasse til 3. klasse. Børnene har mulighed for at benytte tilbuddet i timerne umiddelbart før og efter skoletid samt på skolefridage

For at få en plads til dit barn i SFO og SFO-klub, skal du benytte vores digitale pladsanvisning, NemPlads på http://mitkolding.kolding.dk.

  

Følgende retningslinjer gælder for SFO og SFO-Klub

  • SFO omfatter børn i glidende overgang til og med 3. klasse
  • Samtlige SFO-pladser er fuldtidspladser
  • For børn, der er visiteret til den særligt tilrettelagte specialundervisning, er der et udvidet tilbud. (Oplysninger herom fås på den pågældende skoles hjemmeside)
  • Pasningsgaranti er kun gældende til og med 3. klasse

  

Åbningstider

  • Skoledage: 6:30 til skolestart og fra undervisningens afslutning til kl. 17:00 - om fredagen dog kl. 16:00
  • Skolefridage: Mandag til torsdag 6:30 til 17:00. Fredag til 16:00

  

Lukkedage

Ferielukning, behovsåbent og skoleferier

   

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey