Landevej gennem smukke omgivelser.

Alle offentlige veje, stier og fortove samt alle grønne områder, skove og strande der er kommunalt ejet administreres af By- og Udviklingsforvaltningens Vej og Park afdeling.

Afdelingen varetager driften af disse områder ud fra det budget og kvalitetsniveauer, der er politisk besluttet.

      
Målsætningen for driften er bl.a., at der sikres, at sikkerhed og funktion opretholdes, samt et ensartet niveau overalt i kommunen.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey