Skip til hoved indholdet

Handicappede og gangbesværede mv.

Vi forsøger at gøre det nemt at stemme for alle.

Vil du have hjælp til læse stemmesedlen og til at sætte dit kryds?

Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved valget (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig.
Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, for eksempel:

  • ledsagekort
  • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
  • lægeerklæring
  • erklæring/attest fra en anden myndighed

Kørestolsbruger

På to afstemningssteder på selve valgdagen bliver der opstillet en valgboks med hæve-/sænkebord med vippeplade og fri benplads, så en kørestolsbruger har lettere adgang til bordet. De to afstemningssteder, som på selve valgdagen tilbyder denne service, er Parkhallen og KFUM Hallen.

Filtpen og lup

På alle afstemningssteder vil der være sorte filtpenne og en ikke-håndholdt lup til rådighed.

Også i Borgerservice og på Rådhuset i forbindelse med brevstemmeafgivning vil ovenstående hjælpemidler være til rådighed.

Hvis du på grund af et handicap eller nedsat førlighed ønsker at afgive din stemme på valgdagen, men gerne på et andet afstemningssted i Kolding Kommune end der, hvor du hører til, kan du ringe til Borgerservice på tlf. 79 79 79 79 eller sende en e-mail til bs@kolding.dk og få en ansøgningsblanket tilsendt om at flytte afstemningssted.

Den udfyldte blanket skal returneres til Borgerservice.

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på et afstemningssted på valgdagen, kan du stemme i dit eget hjem. Ring til Borgerservice på tlf. 79 79 79 79 eller send en e-mail til bs@kolding.dk og få en ansøgningsblanket.