Du kan få hentet storskrald op til seks gange om året.

 • Som borger i Kolding Kommune kan du få hentet storskrald op til 6 gange om året.
 • Der går 3-7 arbejdsdage fra du bestiller, til vi henter dit storskrald.
 • Hvis det ikke er muligt at hente storskraldet på grund af driftsproblemer som nedbrud af køretøj eller meget dårligt vejr, udsætter vi afhentningen, til det igen er muligt at komme frem.
 • Du må højest stille 3 kubikmeter storskrald ud pr. bestilling, og det må højst være 3 meter langt. Ellers kan vi ikke have det med i bilen.
 • Det er nødvendigt for Kolding Kommune af gemme de oplysninger du indtaster i bestillingen, for at du kan benytte ordningen.

 

OBS: Kun én type affald pr. klar plastsæk. Alt skal være rent, tørt, og tømt for indhold.

Stort genbrugeligt affald Småt genbrugeligt affald 
(i klare affaldssække)
Hårde hvidevarer Hård plast (uden faremærker)
Indbo (ikke fastnaglet) Klar plastfolie
Stort elektronik Farvet plastfolie
Pap - bundtes med snor Tøj & Sko - skal være bundet parvis
  Papir
  Metal
  Mindre Pap
  Glas og flasker (hele, ingen skår)
 

Blød PVC (fx regntøj)

  Flamingo (emballage - ikke byggeaffald)


OBS:
 Storskrald er ikke haveaffald, træ, planglas, sanitet, farligt affald, hård pvc, maskiner, tanke, bygge- eller erhvervsaffald.

 • Dit storskrald skal være klar kl. 07.00 på afhentningsdagen.
 • Storskrald må ikke stilles ud tidligere end dagen før.
 • Dit storskrald skal være let at komme til og let at se.
 • Adgangsvejen skal være frie og leve op til gældende krav.


2.1 Placering ved forskellige boligtyper:

 • Bor du i en lejebolig er det vigtigt, at storskrald bestilles og placeres efter aftale med udlejer.
 • Bor du i et parcelhus eller rækkehus, så stil dit storskrald frem til skel.
 • Bor du i en landejendom kan du stille dit storskrald i gårdspladsen, hvor det er let at komme til og let at se. Er dette ikke muligt, skal det stilles ud til skel.

Betingelserne sikrer arbejdsmiljøet for dem, der henter dit storskrald, og de sikrer, at det storskrald, du afleverer kan genbruges. 

 • Plastsække og indholdet i dem må veje op til 15 kg pr. sæk.
 • Sække skal være af god kvalitet, forsvarligt lukkede og hele ved afhentning, så de kan transporteres uden risiko for spild.
 • Placer dit storskrald, så man kan få fat i det mellem knæ og skulderhøjde.
 • Storskrald skal så vidt muligt skilles ad, hvis det er mere end 1 meter på noget led.
 • Storskrald må ikke veje mere end en mand kan bære det.
 • Storskrald skal stå samlet og tydeligt afgrænset.
 • Du har ansvaret for at markere dit storskrald, så der ikke opstår tvivl.
 • Hvis der er tvivl om, hvorvidt noget er storskrald, medtages det ikke.

 

Kolding Kommune forbeholder sig retten til at afvise bestillinger, der er lavet af andre end adressens ejere.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey