Skip til hoved indholdet

Genplacering af havbundsmaterialer

Oprettet 25. november 2020
Oversigtskort over området for uddybning til Marina City. Uddybningsområdet er markeret med blå rektangler.

I forbindelse med byggeriet af lystbådehavnen med 1.000 bådpladser i Marina City, ønsker Kolding Kommune at materialet der graves op fra havbunden genplaceres i den nordlige del af Lillebælt. Der verserer flere misforståelser om materialet, og du kan derfor læse både et kort overblik og hele miljørapporten.

Lystbådehavnen i Kolding Syd moderniseres og udvides, så alle bådene fra nord og syd samles i en ny Marina City. Det betyder behov for at uddybe til henholdsvis den nye sejlrende hertil, det nye havnebassin, dæmningen omkring det nye landareal (havnepromenaden) og til et mindre areal, hvor der skal bygges.

Det genplaceres, eller klappes, som det hedder i fagsprog på et særligt godkendt areal hertil i den nordlige del af Lillebælt.

Der er tale om 360.000 m3 gytje fra havbunden, som genplaceres. Her ud over er der yderligere 200.000 m3 gytje, som er indarbejdet i projektet, men det er ikke muligt et genbruge resten.

Klapning er en metode, der benyttes af alle fjordbyer og havne, ligesom staten/Energinet benytter sig af muligheden med Baltic Pipe, hvor det også flyttes til Lillebælt. Det samme er planlagt for materialer fra havbunden for togforbindelsen over Vejle Fjord, som staten står bag.

Der tale om naturlige materialer, der ikke adskiller sig fra havbunden i Lillebælt, hvor det flyttes til. Derfor påvirker det ikke fisk, pattedyr, planter eller kvaliteten af badevandet.

Læs Kolding Kommunes miljørapport, der er sendt til Miljøstyrelsen i forbindelse med ansøgningen.

I vedlagte pdf kan du læse mere om baggrunden for gytjen, hvad det er og hvorfor alternativerne ikke kan bruges.

Genplacering af havbundsmaterialer

Artiklen er publiceret 19. juni 2020