Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Klage over eksisterende kommuneplan – ny er på vej

Oprettet 25. november 2020

I forbindelse med en klage over Marina City tilbage i 2017, har Planklagenævnet 2½ år efter afgjort, at der dengang ikke var redegjort tilstrækkeligt for, at arealerne også kan anvendes til boliger, erhverv og offentlige opholdsområder – men at de alene kan anvendes til lystbådehavn.

Afgørelsen bygger på den eksisterende kommuneplan, og ikke den nye plan, Kolding Kommune havde i høring før sommerferien.

Siden 2017 har Kolding Kommune været i tæt dialog med både Erhvervsstyrelsen og Kystdirektoratet med henblik på at udvikle en model, som givet mulighed for at realisere Marina City inden for Planloven. Det nye kommuneplantillæg, lokalplanforslag og notatet på 64 sider med begrundelser var en del af den netop afsluttede høring.

Siden 2017 er planerne justeret på væsentlige punkter for at sikre, at de overholder de planmæssige rammer. Kolding Kommune vil vurdere afgørelsen fra Planklagenævnet, når de projektansvarlige er tilbage fra ferie.

Det nye kommuneplantillæg, lokalplanforslag, bemærkningerne mm. fremlægges til politisk behandling i efteråret.

Artiklen er publiceret 16. juli 2020