Skip til hoved indholdet

Priser for at komme af med erhvervsaffald

Alle virksomheder og andre med CVR-nummer, der frembringer affald i Kolding Kommune, skal betale for håndtering af affaldet. 

 

Affaldsgebyret bliver opkrævet hos den registrerede ejer af virksomheden og for hvert p-nummer, som er registreret.

Virksomheder uden for kommunen og udenlandske virksomheder betaler genbrugspladsgebyr efter samme forudsætninger som øvrige virksomheder, der benytter genbrugspladserne.

Affaldsgebyr for virksomheder fastsættes af Byrådet

Takster og gebyrer på affaldsområdet fastsættes hvert år og godkendes af byrådet.

Hvis du har spørgsmål til dit affaldsgebyr, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på erhvervsaffald@kolding.dk 


Priser for erhvervsaffald i 2023

Affaldsgebyr for erhverv i 2023 ekskl. moms.  

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald:
485 kr. 

 

Genbrugspladsgebyrer

Gebyr pr. ton for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne:
780 kr./pr. ton

Gebyr for aflevering af farligt erhvervsaffald pr. kg. på genbrugspladserne:
7 kr./pr. kg

Gebyr for afhentning af asbest.
1.410 kr/ton + x-antal bigbags af 68 kr. stk.
(Gebyret er sammensat af genbrugspladsgebyr på 780 kr./pr. ton + tillægstakst for asbest på 630 kr/pr. ton. Hertil bliver virksomheden faktureret 68 kr. ekskl. moms pr. afhentet bigbag)

Udenlandske virksomheder betaler genbrugspladsgebyrer som danske virksomheder.

Tillægstakst – asbestgebyr

Tillægstakst ved håndtering af asbest pr. ton:
630 kr./pr. ton

Afhentning af bigbags, pr. stk.:
68 kr./pr. stk

 

Særgebyrer

Særgebyr pr. time for ekstraomkostninger, som Kolding Kommune påføres af den enkelte virksomhed, herunder fx fejlsortering, fejlemballering, manglende emballering, fejlagtige oplysninger og misbrug af ordningen:
316 kr./pr. time

Kolding Kommune har desuden mulighed for at sende virksomheder en regning, hvis kommunens ordninger misbruges. Det kan fx være, at der er brug for at sørge for ekstra oprydning med specialister (eksempelvis asbestsanering) eller, hvis der er sorteret forkert og en container sendes til forbrænding i stedet for genanvendelse.Tømningsgebyr, årligt

1 sæk - restaffald 130L - 14dg:
687 kr./pr. år

1 sæk - restaffald 130L - uge:
1.375 kr./pr. år

Skatkammeret, årligt 

Fra 1. juni 2022 er det gratis for alle Kolding Kommunes offentlige og private institutioner (skoler, dagplejere, videregående uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner med flere) at hente materialer i Skatkammeret (se punkt 12 fra byrådsmødet 31. maj 2022):
0 kr./pr. år 

Brugere uden for Kolding Kommune:
800 kr./ pr. år

Enkeltstående workshops for brugere uden for Kolding Kommune:
320 kr./ pr. år

 

Gebyr hos Energnist I/S, Kolding (forbrænding)

Småt brændbart, pr. ton:
616 kr.*

Stort brændbart, pr. ton:
816 kr.*

Fejlsorteret, småt brændbart, pr. ton:
1.116 kr.*

Fejlsorteret, stort brændbart, pr. ton:
1.316 kr.*

Farligt affald, pr. ton:
1.316 kr.*

Gebyr pr. vejning/ekspeditionsgebyr:
50 kr. *

*) Prisen er inklusiv et gebyr for modtagekontrol på 15 kr. pr. ton ekskl. moms.

Sådan er affaldsgebyrer for erhverv blevet fastsat i 2023

Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2023 er fastsat i henhold til Affaldsaktørbekendtgørelsen - BEK nr 2097 af 14. december 2020. 

Virksomheder uden for kommunen og udenlandske virksomheder betaler gebyr efter samme forudsætninger som øvrige virksomheder, der benytter genbrugspladserne samt henteordninger for asbest eller restaffald.

Affaldsgebyrer opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden.

Et gebyr pr. ton affald der afleveres til forbrænding hos Energnist I/S, Kolding.

Gebyret omfatter udgifter til modtagekontrol og en affaldskonsulentordning for virksomheder/institutioner i Kolding Kommune

Ikke-farligt affald (afregnes pr. ton)

Gebyret omfatter behandling af affaldet samt de drifts- og administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen.

Farligt affald (afregnes pr. kg)

Gebyret omfatter behandling af affaldet samt de drifts- og administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen. 

Tillægsgebyr ved håndtering af asbest/fibercementtagplader 

Gebyret omfatter ekstra udgifter til håndtering af asbest/fibercementplader.

Tillægsgebyr ved afhentning af asbest/fibercementtagplader

Genbrugspladsgebyr for
ikke-farligt erhvervsaffald
- Tillæg pr. håndteret ton
- Tillæg pr. anvendt bigbag

Gebyret omfatter udgifter til transportør, bigbags, behandlingsomkostninger samt de drifts- og administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen.

Et årligt tømningsgebyr pr. sæk - 130 liter med afhentning hver 7. eller 14. dag. 

Gebyret omfatter udgifter til renovatør, sække, behandlingsomkostninger samt de administrationsomkostninger, der er forbundet med ordningen.

Der kan forekomme særgebyrer ved fejlsortering, overtrædelse af ordensregler, manglende vejning, emballering m.v.

Gebyret omfatter udgiften til de ekstraomkostninger, som Kolding Kommune påføres af den enkelte virksomhed, herunder omkostninger som følger af virksomhedens aflevering af affald på genbrugspladsen, herunder fejlsortering, fejlemballering, manglende emballering, fejlagtige oplysninger og misbrug af ordningen.

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald (afregnes pr. time)

Gebyret omfatter udgifter til adminstrationstiden forbrugt til
konkret anvisning af affald, som ikke anvises via regulativ for erhvervsaffald.

Affaldsgebyrer udover førnævnte opkræves direkte hos virksomheden af henholdsvis Modtagestation Syddanmark
I/S, Energnist I/S og Deponi Syd I/S. Gebyrerne dækker også i disse tilfælde de udgifter der er forbundet med den
anvendte ordning.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 9-15 | torsdag kl. 9-16.30 | fredag kl. 9-14
Tlf. 79 79 71 00