Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Alle skoler og daginstitutioner i Kolding by lukkes i uge 8

Oprettet 19 februar 2021
Skolepige modtager hjemmeundervisning
Alle børn skal tilbage til fjernundervisning

Flere udbrud på skoler og daginstitutioner i Kolding har fået smitten til at stige. For at bremse smitten lukkes skoler og daginstitutioner i postnummeret 6000 Kolding. Det sker i tæt samarbejde med Kolding Kommune, der sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed har iværksat en række tiltag.

Kolding Kommune har de seneste dage oplevet et voksende smittetal, som har fået kommunen til at indføre flere tiltag. Efter ønske fra kommunen, på anbefaling fra Styrelsen fra Patientsikkerhed og efter indstilling fra indsatsgruppen, har regeringen besluttet at lukke skoler og daginstitutioner med adresse i 6000 Kolding til og med den 28. februar.

For at kunne få nødundervisning skal et følgende kriterier opfyldes:

 • Elever, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller ehandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
 • Elever i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.
 • Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf folkeskolelovens §11a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen
 • Elever i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.

Det gælder ikke skoler og daginstitutioner i den øvrige del af Kolding Kommune, da smittespredningen stort set kun har ramt Kolding by. Specialskoler, dagplejen og de private pasningsordninger er fortsat åbne.

Nødpasning

Nødpasning kan etableres på daginstitutioner for børn, hvis forældre:

 • er i beskæftigelse - på arbejdspladsen eller hjemmefra
 • er selvstændig erhvervsdrivende

Forældre, som er hjemsendte og p.t. ikke varetager arbejdet hjemmefra, kan ikke tilbydes nødpasning.

Forældre, der har behov for nødpasning, henvender sig til daginstitutionen, hvor forældrene beskriver, hvorfor der er behov for nødpasning, herunder hvordan man lever op til kriterierne.

Test – test - test

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at der er risiko for yderligere smittespredning i forbindelse med, at skoleelever og en del børn i dagtilbud skulle vende tilbage fra vinterferie efter weekenden.

Samtidig opfordres alle over 12 år i Kolding (postnr. 6000) til at lade sig teste. Der vil også være kapacitet så alle borgere over 2 år kan blive testet.

Sammen med Region Syddanmark vil vi hurtigt melde ud, hvornår den øgede testkapacitet er klar til at teste alle borgerne i Kolding Kommune. Også hvordan og hvor børn kan blive testet.

Tiltag for at nedbringe smitten

Styrelsen for Patientsikkerhed og Kolding Kommune har aftalt følgende tiltag med henblik på at bringe udbruddet under kontrol, hvor Kolding Kommune allerede har iværksat flere de seneste dage:

 • kommunikationsindsats til borgerne om at overholde alle retningslinjer
 • indsats i udvalgte boligområder med kommunale medarbejdere
 • opsøgende indsats med tilbud om isolationsfaciliteter til smittede, herunder tilbud om praktisk hjælp til bl.a. indkøb
 • dialog med dagligvarebutikker om skærpet fokus på afstandskrav, afspritning mv.
 • test af alle borgere i Kolding

Kolding Kommune er en af de kommuner, der har indgået aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at bidrage til smitteopsporingen.

Berørte skoler:

Bakkeskolen
Seestvej 6
6000 Kolding

Bramdrup Skole
Møllegårdsvej 10-12
6000 Kolding

Brændkjærskolen
Brændkjærgade 92
6000 Kolding

Dalby Skole
Dalbyvej 97
6000 Kolding

Eltang Skole og Børnehave
Eltangvej 71
6000 Kolding

Harte Skole
Stubdrupvej 36
6000 Kolding

Lyshøjskolen
Lyshøj Allé 1
6000 Kolding

Munkevængets Skole
Munkevænget 2
6000 Kolding

Sdr. Vang Skole
Søndervang 32
6000 Kolding

Vonsild Skole
Catolhavegyden 21
6000 Kolding

Aalykkeskolen,
Ålykkegade 2
6000 Kolding

Private skoler

Kolding Friskole
Bramdrupskovvej 25
6000 Kolding

Kolding Realskole
Vesterbrogade 6
6000 Kolding

Lykkegårdsskolen
Lykkegårdsvej 75
6000 Kolding

Sct. Michaels Skole
Sct. Michaels Gade 4
6000 Kolding

Berørte i institutioner:

Kommunale daginstitutioner

Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg

Børnehusene Vonsild

Børnehuset Kloden

Børnehuset Ved Åen

Daginstitutionen Drejens

Daginstitutionen Kastaniegården

Daginstitutionen Kernehuset

Daginstitutionen Kildemosen

Midtbyens Børnehus

Daginstitutionen Nordstjernen

Naturinstitutionen Bøgebladet

Daginstitutionen Petersbjerggård/ Gl. Kongevej

Pinjevejens Børnehus

Daginstitutionen Tved (inklusiv Idræts- og Musikbørnehaven)

Daginstitutionen Under Egen

Daginstitutionen Bramdrup Børnehave

Dagisntitutionen Gl. Kongevej

Daginstitutionen Højvang

Daginstitutionen Mariekjær

Daginstitutionen Løvetand

Daginstitutionen Over Vejen

Daginstitutionen Strandhuse

Daginstitutionen Sønderled

Daginstitutionen Tusindfryd

Børnehaven Eltang

En kommunal daginstitution udenfor post.nr. 6000 lukkes pga. aktuelle smittetilfælde:

Børnegården Vester Nebel

Private daginstitutioner i 6000 Kolding:

Børnehaven Floravej

Lykkegårdens Børnehus

Marie Mikkelsens børnehave

Sct. Michaels børnehave

Rødbæksgård børnehave