Byrådsmedlemmerne modtager fra 1. april 2018 nedenstående vederlag fra Kolding Kommune.

  

Borgmestervederlag:

1.142.130 kr.

Viceborgmestervederlag:

114.213 kr.

Fast vederlag, pr. byrådsmedlem - man vælger mellem 1 eller 2: 
1. Fast vederlag

111.498 kr.

2. Reduceret vederlag, suppleret med erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste:

89.921 kr.

   
Tillæg for hjemmeboende børn under 10 år (højest ét tillæg):

14.376 kr.

   

 

Formænd 13,80%, næstformænd 4,81%, udvalgsvederlag 3,10% af borgmesterens vederlag i følgende udvalg:

Økonomiudvalget (næstformand), Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Seniorudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Klimaudvalget samt Børn- og Ungeudvalget (formand).

Formænd 9,79%, næstformænd 4,01%, udvalgsvederlag 2,40% af borgmesterens vederlag i følgende udvalg:

Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget, Lokaldemokratiudvalget og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Udvalgsformand 13,80% =

157.613 kr. årligt

Udvalgsformand 9,79 % =

111.814 kr. årligt

   

Næstformand 4,81% =

54.936 kr. årligt

Næstformand 4,01% =

45.799 kr. årligt

   

Udvalgsvederlag 3,10% =

35.406 kr. årligt

Udvalgsvederlag 2,40% =

27.411 kr. årligt

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey