Skip til hoved indholdet

Sådan håndterer du affald og tagplader med asbest

Vær opmærksom på om dit hus har eternittag med asbest, hvis du skifter det. Du skal også være opmærksom på asbest fra fx loftsplader eller badeværelsesfliser, hvis du bygger om eller river ned. Bor du i Kolding Kommune, henter vi dine tagplader med asbest. 

 

Har du spørgsmål til håndtering af asbestholdigt affald, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk.

Regler for håndtering af asbest i Kolding Kommune

 • Hele tagplader, over 50 kilo, henter vi på din adresse. Anmeld dit byggeaffald, hent bigbags på genbrugspladsen og bestil afhentning af dit affald. Se hvordan du gør nederst på denne side. 
 • Asbeststykker og hele plader op til 50 kg må du fortsat aflevere på genbrugspladsen. Som noget nyt fra 1. april 2021 skal du dobbeltemballere stykkerne. Det betyder, at stykkerne skal pakkes i to lukkede, klare plastsække. Herefter pakkes de dobbeltemballerede stykker i de bigbags, der står ved Asbest på genbrugspladsen.

Hvis asbest er smuldret og støvende, er det farligt at indånde, og stykkerne må ikke afleveres på genbrugspladsen.

Genbrugspladserne betragter altid støvende asbest som erhvervsaffald, og Kolding Kommune anviser derfor støvende asbest direkte til Deponi Syd

Som privatperson er det en god ide, hvis du tager fat i fagfolk, som sørger for at anmelde asbestaffaldet til Kolding Kommune.

OBS! Fliser fra badeværelset er som udgangspunkt støvende asbest

Asbest i

 • gulvbelægninger
 • fliseklæber
 • rørisolering og
 • brandhæmmende beklædning skal altid betragtes som støvende og behandles som sådan.

Ligesom andet byggeaffald skal asbest anmeldes til Kolding Kommune.

Har du under 50 kilo, kan du selv køre asbestaffaldet på genbrugspladsen. Har du mere end 50 kilo tagplader med asbest, henter vi dem på din hjemmeadresse.

Tommelfingerreglen er, at en enkelt tagplade vejer 20 kilo. 

Hvis du afleverer asbestplader på genbrugspladsen for din virksomhed, skal du veje asbestpladerne som øvrigt erhvervsaffald.

Virksomheder kan også aflevere asbest direkte hos det fælleskommunale affaldsselskab Deponi Syd I/S i Grindsted. Deponiet i Grindsted kan modtage asbestaffald, som kan kranes af lastbilen. Støvende asbest modtages her, forudsat det er emballeret i plastik, og at farligheden alene skyldes indholdet af asbest.

Som bygherre skal du sørge for, at både mennesker og omgivelser udsættes for mindst muligt støv.

Du skal derfor kende til de helt særlige regler for håndtering af asbest:

 • fx må du gerne selv fjerne hele asbestplader, men går de i stykker (dvs. smuldrer og støver), skal der fagfolk til arbejdet.

Reglerne gælder uanset om du er privat borger eller virksomhed. Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Nyt forsøg fra 1. april 2021: Få hentet tagplader med asbest ved dit hjem

Skal du snart skifte taget på dit hus eller en af dine tilbygninger*? Så behøver du ikke køre på genbrugspladsen med pladerne, hvis de indeholder asbest.

Nu henter vi nemlig dine tagplader med asbest på din adresse. Der er ingen ekstraudgifter for dig, da ordningen er lagt ind som en del af dit genbrugspladsgebyr, du betaler over ejendomsskatten.

Ordningen gælder for husejere i Kolding Kommune, der skal aflevere mere end 50 kilo asbestplader (en tagplade vejer cirka 20 kilo).

Alt under 50 kilo skal du fortsat selv aflevere på genbrugspladserne. Men her vil det fra 1. april kun være tilladt at aflevere asbest, der er dobbeltemballeret før ankomst. Dobbeltemballering vil sige, at du skal pakke to klare plastsække om dine asbeststykker.

* Ordningen gælder ikke erhvervsbygninger som fx landbrugsbygninger. 

Sådan får du hentet dit asbesttag

Anmeld dit asbesttag som byggeaffald på www.bygogmiljoe.dk.

Du modtager en kvittering med et ordrenummer, som du skal bruge senere. 

Kvik guide til systemet Byg og Miljø

Du finder en udførlig trin-for-trin guide til Byg og Miljø på denne side. Herunder følger forklaring der specifikt omhandler afhentning af asbest:

Når du skal anmelde dit asbestaffald, skal du ind i kategorien 'Affald fra ydre klimaskærm: Vægge, vinduer, døre, tag, altaner'. 

 • Under 'Eternitplader, fx bølge eller skiffer' noterer du under overskriften 'Mængde (ton)' cirka antal ton eller antal plader. Begge dele er okay.
 • Under overskriften Transportør/Indsamler skriver du, at du ønsker at få afhentet dit tag med asbest. 
 • Isolering er også ofte forurenet med asbestfibre, hvis det har ligget lige under pladerne. Skifter du isolering ved samme lejlighed, kan du også angive cirka-mængden i feltet 'Isolering, fx Rockwool el. glasuld', så kan du også få det afhentet, da isoleringen deponeres på samme vis som tagpladerne.
 • Hvis du skifter lægter, skal de noteres som træ. De bliver ikke betragtet som forurenet med asbest, så dem skal du selv køre på genbrugspladsen med. 

 

Vis dit ordrenummer på din lokale genbrugsplads, så får du udleveret bigbags og mærkater.

Pak tagpladerne i bigbags. Sæt et mærkat med dit ordrenummer på hver bigbag.

Når alt står klar, kan du bestille afhentning.

Tag et billede af dit affald.

Send billedet, dit ordrenummer og antallet af bigbags til afhentning til redux@kolding.dk.

Kranbilen henter dine bigbags med asbest.

Affaldet bliver kørt direkte til Deponi Syd I/S i Grindsted.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00