Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Sådan håndterer du affald og tagplader med asbest

Mange danske bygninger har eternittag med asbest. Måske har dit hus det også? Det skal du være meget opmærksom på, hvis du skifter taget. Du skal også være opmærksom på asbest fra andre områder, fx loftsplader, hvis du bygger om eller river ned.

 

Nye regler på vej i 2021: Du får hentet tagplader med asbest ved dit hjem 

Privatpersoner, der ellers normalt skal aflevere asbest på genbrugspladserne, skal i løbet af 2021 bestille afhentning af tagplader med asbest fra hjemmesiden eller appen Affald Kolding.

Har du mindre mængder asbeststykker under 50 kg, skal du fortsat selv aflevere stykkerne på genbrugspladserne. Men her vil det kun være muligt at aflevere asbest, der er emballeret før ankomst. Emballering vil sige, at man pakker to klare plastsække om sine asbeststykker.

Formålet med forsøget er at få mest muligt asbest væk fra genbrugspladserne.

 

Som bygherre skal du sørge for, at både mennesker og omgivelser udsættes for mindst muligt støv. Du skal derfor kende til de helt særlige regler for håndtering af asbest, fx må du gerne selv fjerne hele asbestplader, men går de i stykker (dvs. smuldrer og støver), skal der fagfolk til arbejdet. Reglerne gælder uanset om du er privat borger eller virksomhed. Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Har du spørgsmål til håndtering af asbestholdigt affald, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk.

  • Hele plader afleveres på genbrugspladsen pakket i de opstillede big bags.
  • Asbeststykker skal dobbeltemballeres, hvilket betyder, at de skal pakkes i to lukkede, klare plastsække. Herefter pakkes de dobbeltemballerede stykker i big bags, der står på genbrugspladsen.

Hvis asbest er smuldret og støvende, er det farligt at indånde, og stykkerne må ikke afleveres på genbrugspladsen.

Genbrugspladserne betragter altid støvende asbest som erhvervsaffald, og Kolding Kommune anviser derfor støvende asbest direkte til Deponi Syd

Som privatperson er det en god ide, hvis du tager fat i fagfolk, som sørger for at anmelde asbestaffaldet til Kolding Kommune.

Asbest i gulvbelægninger, fliseklæber, rørisolering og brandhæmmende beklædning skal altid betragtes som støvende og behandles som sådan.

Ligesom andet byggeaffald skal asbest anmeldes til Kolding Kommune, hvis arealet udgør mere end 10 m2 eller vægten overstiger 1 ton.

Hvis du afleverer asbestplader på genbrugspladsen for din virksomhed, skal du veje asbestpladerne som øvrigt erhvervsaffald.

Virksomheder kan også aflevere asbest direkte hos det fælleskommunale affaldsselskab Deponi Syd I/S i Grindsted. Deponiet i Grindsted kan modtage asbestaffald, som kan kranes af lastbilen. Støvende asbest modtages her, forudsat det er emballeret i plastik, og at farligheden alene skyldes indholdet af asbest.

 

 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00