Skip til hoved indholdet

Få hentet tagplader af fibercement med og uden asbest

Genbrugspladserne i Kolding Kommune tager kun imod mindre mængder asbest, højst op til 50 kilo af gangen og pakket i to lag plast, før du afleverer. Skal du have nyt tag og ligger din ejendom i Kolding Kommune, henter vi tagplader af fibercement med og uden asbest på den adresse, hvor taget bliver fjernet.

 


Digital selvbetjening

1. Bestil først bigbags i vores affaldsshop

2. Bestil dernæst afhentning af de fyldte bigbags med asbestaffald

Vejledning til at pakke og placere dit affald i bigbags

Du har ansvar for at anmelde bygge- og anlægsaffald (husk NemID/MitID)


Afhentning af tagplader af fibercement med og uden asbest

 • Som forsøgsordning kan du få hentet tagplader af fibercement med og uden asbest på din egen adresse*. 

  Udvidelse af ordningen til også at omfatte støvende asbest er under politisk behandling i Kolding Byråd frem til 1. april 2023.

  Ordningen med at få hentet tagplader af fibercement med og uden asbest har kørt som forsøg de seneste par år. I januar 2023 var en revideret version af 'Regulativ for husholdningsaffald' sendt i høring blandt politikere og borgere i Kolding Kommune. Bliver forslaget godkendt politisk i løbet af marts, vil det også være muligt at få hentet andet asbestholdigt affald, fx støvende asbest, så længe det er forsvarligt dobbeltemballeret. Støvende asbest finder du fx ofte i fliserne på dit badeværelse.  

   
 • For at bruge ordningen skal du have mere end 50 kilo affald, og du skal sørge for at emballere det i bigbags, som du bestiller i vores affaldsshop og henter på genbrugspladsen. Vi udleverer som standard bigbags med åbning i siden. Ønsker du i stedet for, at bigbaggen har åbning i toppen, kan du spørge efter denne model på genbrugspladsen. Det er dog ikke alle pladser, der har disse modeller liggende.
 • Bigbaggens 4 løfteøjer skal vende op mod himlen, så kranfører kan sætte en krog i hvert løfteøje.
 • Vi henter som regel dit affald om tirsdagen. 
 • Trin-for-trin vejledning: Sådan pakker og placerer du affaldet korrekt (print den til din håndværker)

 

Hvilken type asbestaffald omfatter forsøgsordningen?

 • Vi henter tagplader af fibercement med og uden asbest. Ukurante dele, der er for store til en bigbag, fx aftrækskanaler, henter vi også. Delene må ikke knækkes over, da der så bliver frigivet asbeststøv. 
 • Vi henter i øjeblikket ikke støvende asbest, der fx findes i fliseklæb og bløde loftsplader. Dette kan blive ændret, når det reviderede forslag til 'Regulativ for husholdningsaffald' er godkendt i løbet af foråret 2023. 
 • Har du støvende asbest, skal du kontakte os på redux@kolding.dk. Vi anviser dit affald på baggrund af din anmeldelse om bygge- og anlægsaffald. 

 

Det er forbudt at genbruge asbestholdigt affald.

 

Pris for at få hentet tagplader med asbest

Har du mindre end 50 kilo asbestholdigt affald?

Så skal du fortsat aflevere dit affald på genbrugspladsen. Men det er kun tilladt at aflevere dobbeltindpakket asbest. Dobbeltemballering vil sige, at du skal pakke to klare plastsække om dine asbeststykker.

Genbrugsvejlederne må gerne afvise dig, hvis du har mere end 50 kilo med, eller hvis affaldet ikke er pakket i to lag plast (dobbeltemballeret).

50 kilo asbest svarer ca. til 2-3 tagplader. 

 

Genbrugspladserne tager nu kun imod 13 procent af al indsamlet asbest

Forsøget med at hente asbest ved nedtagningsstedet er sat i søen for at både håndværkere, bygherrer og genbrugsvejledere bliver mindre udsat for asbeststøv.

Ifølge sundhedsmyndighederne og Arbejdstilsynet kan selv små mængder asbeststøv være kræftfremkaldende.

Mængden af asbestholdigt affald på genbrugspladserne stiger, og set over de seneste tre år indsamler vi cirka 1.000 ton asbest hvert år – typisk tagplader af fibercement.

Forsøget med at hente asbest ved borgerne viser, at vi undgår rigtig meget asbest på genbrugspladserne:

 • I perioden marts-maj 2022 er der indsamlet 274 ton asbest i hele kommunen.

 • Af de 274 ton fra de tre nævnte måneder har vi hentet 87 procent, 239 ton, på den adresse, hvor taget er blevet taget ned.
 • Det betyder altså, at kun 13 procent af alt indsamlet asbest i denne periode er afleveret på genbrugspladserne.

 

Hvad sker der med asbesten?

Affaldet bliver kørt direkte til Deponi Syd, hvor det bliver stablet i høje stakke og derefter dækket af.

Et deponi er et område, der er udlagt til bortskaffelse af affald, der ikke kan genbruges, genanvendes eller brændes. På deponiet fungerer en plastmembran som sikkerhed for, at der ikke bliver udledt forurening fra det deponerede affald til det omkringliggende miljø.

Når det regner på et deponi, siver vandet gennem affaldet. Det forurenede vand udledes til en pumpebrønd og derefter til en rensningsanlæg. Asbest fra tagpladerne bliver som udgangspunkt ikke udledt med spildevandet, for det er bundet til eternit i pladerne. 

Det er altid ærgerligt, når materialer ikke kan bruges igen, men asbestholdigt affald må ikke genanvendes af sundhedsmæssige årsager.

Heldigvis sender vi kun cirka to procent af alt affald i Kolding Kommune til deponi. Foruden asbest kan det være pvc-holdige produkter som badebassiner, badedyr, gummistøvler, regntøj og haveslanger.

Hvis du vil vide mere om deponi, genanvendelse og genbrug, kan du tilmelde dig et minikursus i syv dele om sortering, affald og genbrug.

 

Indsamlet asbestaffald bliver læsset af på deponiet.
Foto: Deponi Syd

Vejledning: Sådan får du hentet tagplader af fibercement med og uden asbest

 

Download vejledningens 5 trin i printvenligt format (pdf)

 

 • Bestil det antal bigbags, du forventer at få brug for, i vores affaldsshop.
 • Du kan også benytte appen Affald Kolding - klik på Bestil > Bigbags til asbest og eternit
 • Du modtager en e-mail med et ordrenummer, som du skal bruge for at få udleveret bigbags på genbrugspladsen. Gem ordrenummeret. Du skal også bruge det, når du bestiller afhentning af bigbags. 
 • Du kan altid bestille ekstra bigbags, hvis du ikke har nok. Bigbags, du ikke tager i brug, skal returneres, når du bestiller afhentning af de fyldte bigbags. 

 

Husk at anmelde dit byggeaffald

Vis dit ordrenummer på din lokale genbrugsplads, så får du udleveret bigbags,  mærkater og en vejledning. 

Du vælger selv, om du vil printe kvitteringen med dit ordrenummer, eller om du vil vise det fra din mobiltelefon. 

 • Vend bigbagen korrekt: Åbningen skal oftest være i siden, ud for dine knæ. De 4 løfteøjne skal altid vende op mod himlen, så kranfører kan sætte en krog i hvert løfteøje. 

 • Læg tagplader og andet affald, der er forurenet med asbest, forsigtigt i bigbaggen. 

 • Værnemidler (handsker, masker mv.) og stumper fra tagplader betragtes også som asbestaffald. Før du lægger materialerne i en bigbag, skal de dobbeltemballeres (indpakning i to klare plastsække). Gør stumperne fugtige før emballering, så du undgår asbeststøv.
 • En bigbag rummer ca. 35 tagplader og kan klare en belastning på 1 ton. Luk bigbaggen forsvarligt med snørefunktionen. 

 • Sæt et mærkat (udleveret sammen med bigbags) med dit ordrenummer på hver bigbag.Vi tager kun bigbags med udleveret af Kolding Kommune, der har fået påsat et mærkat med ordrenummer.

 • Bigbags må ikke være revnet. Du kan altid aflevere en beskadiget bigbag på genbrugspladsen og få udleveret en ny.


 • Hvis du ikke har mulighed for at pakke tagpladerne i bigbags, skal du i stedet kontakte os på redux@kolding.dk for at aftale nærmere. 

 

Når alle tagplader er pakket i bigbags, kan du bestille afhentning fra denne side.

Du kan også bestille afhentning gennem appen Affald Kolding. Vælg Bestil > Afhentning af asbest

 • Det er muligt at bestille afhentning fire uger frem. Ønsker du at få hentet i næste uge, skal vi senest have din bestilling søndag ugen før. 
 • Vi henter som regel på tirsdage, men af og til kommer vi senere på ugen. Indtil dine bigbags er hentet, skal adgangsvejen være fri mellem kl. 07:00-17:00.

Kranbilen henter dine bigbags med asbest eller eternit. 

Affaldet bliver kørt direkte til Deponi Syd I/S i Grindsted.

Sådan sørger du for god adgangsvej for kranbilen

 • Adgangsvejen skal være fri mellem kl. 7.00-17.00 den dag, vi henter dit asbestaffald - som regel tirsdag i den valgte uge. 
 • Tilkørselsvejen skal være mindst 3,6 meter i bredden og 4 meter i højden.
 • Tilkørselsvejen skal som minimum være befæstet med stabilgrus. Vejen skal kunne tåle tung trafik op til 35 ton og et støttefodstryk op til 7 ton.

Kranen skal have god plads til at løfte, derfor:

 • Afstanden fra kranbilen til asbestaffaldet må ikke være mere end 4 meter.
 • Der skal være mindst 1,5 meter til bygninger o.l.
 • Der skal minimum være en frihøjde på 10 meter over hver bigbag. Pas på at træer, luftledninger m.v. ikke er i vejen.
 • Du skal placere affaldet, så kranen ikke skal løfte over biler, bygninger, mv.

På billederne herunder kan du se eksempler på bigbags, kranføreren ikke tog med. 

Når bigbagen vender forkert, kan kranfører ikke løfte bigbagen i de 4 løfteøjne. 

Hvis kranen løfter i stropperne i stedet for i de 4 løfteøjne, går bigbagen i stykker, og der er stor risiko for støvende asbest i nabolaget. 

 

 

 

Regler for håndtering af asbest i Kolding Kommune

Bygherre, altså dig som borger, skal sørge for, at både mennesker og omgivelser udsættes for mindst muligt støv.

Du skal derfor kende til de helt særlige regler for håndtering af asbest, fx må du gerne selv fjerne hele asbestplader, men går de i stykker (dvs. smuldrer og støver), skal der fagfolk til arbejdet.

Reglerne gælder i øvrigt både for borgere og virksomheder. Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Afhentning på din adresse

Hele tagplader og affaldsmængder over 50 kilo, henter vi på din adresse.

Anmeld dit byggeaffald, hent bigbags på genbrugspladsen og bestil afhentning af dit affald. Se hvordan du gør øverst på denne side. 

Aflevering på genbrugspladsen

Tagstykker og hele plader op til 50 kg må du fortsat aflevere på genbrugspladserne. Men som noget nyt fra 1. april 2021 skal du  dobbeltemballere alle stykkerne inden ankomst til genbrugspladsen.

Dobbeltemballering betyder, at stykkerne skal pakkes i to lukkede, klare plastsække. Herefter pakkes de dobbeltemballerede stykker i de bigbags, der står ved Asbest på genbrugspladsen.

Hvis asbest er smuldret og støvende, er det farligt at indånde, og stykkerne må ikke afleveres på genbrugspladsen.

Genbrugspladserne betragter altid støvende asbest som erhvervsaffald, og Kolding Kommune anviser derfor støvende asbest direkte til Deponi Syd

Som privatperson er det en god ide, hvis du tager fat i fagfolk, som sørger for at anmelde asbestaffaldet til Kolding Kommune.

OBS! Fliser fra badeværelset er som udgangspunkt støvende asbest

Asbest i:

 • gulvbelægninger
 • fliseklæber
 • rørisolering og
 • brandhæmmende beklædning

skal altid betragtes som støvende og behandles som sådan.

Ligesom andet byggeaffald over 1 ton skal asbest anmeldes til Kolding Kommune.

Har du under 50 kilo, kan du selv køre asbestaffaldet på genbrugspladsen. Har du mere end 50 kilo asbestholdigt affald, henter vi det på din adresse.

Tommelfingerreglen er, at en enkelt tagplade vejer 20 kilo. 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00