Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Takster for dagtilbud

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2021, mens 2020-takster er angivet i parentes. 

Betaling af et dagtilbud fastsættes til 11 årlige rater, således at juli er betalingsfri.

Du kan hente takstbrevet ved at trykke her.

Børn under skolealderen

Kommunal dagpleje, heldags: 3.264 kr. pr. rate (3.212 kr.)

Vuggestue og integrerede institutioner 0-2 år, heldags: 3.818 kr. pr. rate (3.708 kr.) 

Småbørnsgruppe, heldags: 3.269 kr. pr. rate (3.175 kr.) 

Børnehaver og integrerede institutioner 3-6 år, heldags: 2.038 kr. pr. rate (1.977 kr.) 

Et sundt frokostmåltid i børnehaver og vuggestuer: 687 kr. pr. rate (677 kr.)

25 timer: 1.242 kr. pr. rate (1.205 kr.) 

35 timer: 1.739 kr. pr. rate (1.688 kr.) 

0-2 år, heldags: 3.818 kr. pr. rate (3.708 kr.)

3 år – skolealderen, heldags: 2.038 kr. pr. rate (1.977 kr.) 

Helårlige takster inkl. moms.

Private dagplejere: 50 kr. (50 kr.)

Private institutioner (ekskl. børnehave, skole eller SFO): 1.000 kr. (1.000 kr.)

 

Medlemskabet giver brugerne adgang til at benytte Skatkammeret på følgende vilkår:

  • Der kan hentes materialer fra reolerne i Skatkammeret.
  • Det er tilladt at medbringe op til 5 børn/elever pr. besøg.
  • Der er mulighed for at dele og hente inspiration fra Skatkammerets loungeområde.
  • Billeder af projekter lavet i institutionerne kan deles på Skatkammerets facebookside.

Medlemskabet løber fra august til august, men der er mulighed for at erhverve et halvårs medlemskab, som gælder fra januar til august eller fra august til januar.

Takster gældende forældre til børn, der er i private pasningsordninger fra 1. januar 2020. Børn, der starter i private pasningsordninger fra 27. november 2019, overgår til ny takst fra 1. januar 2020:

0-2 årige: 6.530 kr. (6.453 kr.)

3-5 årige: 3.885 kr. (3.778 kr.)

 

Tilskud, der er ansøgt senest 26. november 2019, følger den gamle takst:

0-2 årige: 8.706 kr. (8.604 kr.)

3-5 årige: 5.180 kr. (5.037 kr.)

Prisen er pr. barn pr. år

Fuld tid, 0-2 år

Driftstilskud: 109.532 kr. (106.217 kr.)

Administrationsbidrag: 3.891 kr. (3.185 kr.)

Bygningstilskud: 6.381 kr. (6.219 kr.)

Tilskud i alt: 119.803 kr. (115.621 kr.)

 

Fuld tid, 2-årige

Driftstilskud: 97.706 kr. (94.587 kr.)

Administrationsbidrag: 3.578 kr. (2.934 kr.)

Bygningstilskud: 4.586 kr. (4.470 kr.)

Tilskud i alt: 105.871 kr. (101.991 kr.)

 

Fuld tid, 3-6 år

Driftstilskud: 60.459 kr. (58.913 kr.)

Administrationsbidrag: 2.241 kr. (1.827 kr.)

Bygningstilskud: 2.869 kr. (2.784 kr.)

Tilskud i alt: 65.569 kr. (63.523 kr.)

 

Note: Tilskuddet er beregnet for en heltidsplads i en institution med åbningstid på minimum 50 timer om ugen. Driftstilskuddet nedsættes for institutioner med reduceret åbningstid.

Børn i skolealderen

SFO og special SFO, heltidsmodul: 1.702 kr. pr. rate (1.677 kr.)

Klub uden tilskud, 2 dages modul: 227 kr. pr. rate (224 kr.) 

Klub uden tilskud, 5 dages modul: 341 kr. pr. rate (336 kr.)

Heltidsmodul: 1.702 kr. pr. rate (1.677 kr.) 

Eftermiddagsmodul: 1.327 kr. pr. rate (1.308 kr.) 

3 dages eftermiddagsmodul: 797 kr. pr. rate (785 kr.) 

2 dages eftermiddagsmodul: 531 kr. pr. rate (523 kr.) 

Morgenmodul: 714 kr. pr. rate (690 kr.) 

SFO: 575 kr. pr. uge (566 kr.)

Søskendetilskud:

Der gives søskendetilskud efter følgende regler: Du betaler fuld pris for den dyreste plads og får 50% søskendetilskud til øvrige pladser i dagtilbud og SFO.

For frokosttaksten på den kommunale frokostordning gælder samme regler.

Der tildeles ikke søskendetilskud til forældrearrangerede frokost- og madordninger.

Der ydes friplads efter gældende regler.

Kontakt:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Børne- og Uddannelses-forvaltningen på pladsanvisningen@kolding.dk