Skip til hoved indholdet

Afklarende botilbud Overmarksvej

Afklarende botilbud Overmarksvej

Afklarende botilbud Overmarksvej er et botilbud for unge mobile 18-30 årige udviklingshæmmede i Kolding Kommune.

 

Her bor de unge på egne værelser med bad, lille tekøkken og indgår i et fællesskab med andre udviklingshæmmede.

Afklarende Botilbud ligger ca. to kilometer fra centrum og 15 minutters gang fra Kolding Storcenter.

Vi skaber rammerne for, og hjælper med at udvikle den unges kompetencer til at skabe et selvstændigt og indholdsrigt liv i fællesskab med andre unge.

Vi har fokus på

  • at udvikle individuelle kompetencer i forhold til at kunne varetage den unges hverdag
  • at understøtte en proces med fokus på selvværd, selvindsigt, identitetsdannelse, sundhed og seksualitet
  • at skabe rammer for den unges ungdomsliv, hvor den unges sociale relationer kan udvikles og udbygges
  • at skabe rammer for, at den unge kan indgå aktivt i samfundslivet
  • at afklare den unges kompetencer og støttebehov i forhold til fremtidig bolig og beskæftigelse
  • at hjælpe den unge i kontakten med pårørende, rådgiver og lokalsamfundet

På Afklarende Botilbud bor op til 6 unge i alderen 18 - 30 år.

Opfølgningsmøder
Ved indflytning snakker vi med den unge og dennes rådgiver, om, hvilke håb, ønsker og drømme, den unge har og hvilke mål, den unge gerne vil nå. Vi vil holde møder med den unge hver anden måned i løbet ad det første halve år her. Det gør vi, sammen med den unges kontaktpædagog, for at se, om den unges mål er relevante i forhold til den unges udvikling. Det er vigtigt, at de mål, den unge arbejder med, sammen med den unges kontaktpædagog, tager udgangspunkt i den unges ønsker, håb og drømme. Herefter vil vi, sammen, vurdere, om den unge kan have gavn af at bo her lidt endnu eller om den unge kan flytte til egen lejlighed eller til et andet botilbud.

Beboerråd og samarbejde
På Afklarende Botilbud er der et beboerråd, som jævnligt holder møder. På møderne snakker vi om fælles aktiviteter og hvad vi kunne ønske os.

Indflydelse som pårørende
Efter indflytning vil den unge, og den unges pårørende, blive inviteret til et forventningsafklaringsmøde.
Her aftaler vi, hvordan vi hjælper den unge med f.eks. økonomi, deltagelse i møder og arrangementer.


Her kan pårørende få råd og vejledning

Vi arbejder tæt sammen med CSV (Center for Specialundervisning og rådgivning for unge og Voksne), som tilbyder STU (et særligt tilrettelagt tilbud om undervisning) og med Soja (Social Job og Aktivitet). Vi hjælper den unge med at finde et skoleforløb eller et arbejde, der passer til den unge og den unges drømme.

Eksempler på skoleforløb/arbejde

  • Ungdomsuddannelsen (STU) på CSV
  • Dagtilbud SOJA
  • Job med løntilskud f.eks. i butik

Den unge vil få mulighed for at benytte fritidstilbud fra ULF, LEV, SUK, Parasport og Kolding Kommunes tilbud; Vækststedet, Kulturhuset, "Borger til borger" og andre aktuelle tilbud til unge.

Sammen med den unge vurderer vi, om den unge har behov for, at vi ledsager og kører den unge til fritidsaktiviteter.

Her er mere om Kolding Kommunes fritidstilbud

 

Vi hjælper den unge med at planlægge sin ferie.

Afklarende Botilbud tilbyder den unge to ferieovernatninger årligt med personale. Denne ferie foregår i grupper.

Derudover kan vi hjælpe den unge med at planlægge ferie, som tilbydes af de frivillige organisationer.

På Afklarende Botilbud er der syv fastansatte og der er tilknyttet tilkaldevikarer, der tager over ved ferie og sygdom.

På Afklarende Botilbud er der ansat socialpædagoger, en pædagogstuderende, en natmedarbejder, som kan tilkaldes efter behov.

Personalet på Afklarende Botilbud efteruddannes efter behov og målgruppe, men som minimum er målet, at alle er uddannet i metoden KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik).

De unge har en kontaktpædagog tilknyttet.

Personalet får løbende sparring med eksterne og interne samarbejdspartnere, eks. sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, socialfaglig konsulent og seksualvejleder.

Afklarende Botilbud ligger i en bygning som deles med Aflastningstilbuddet Ryttermarksvej.

Der er 12 værelser på matriklen.

Afklarende Botilbud har deres egen indgang på adressen Overmarksvej 19.

Der er seks værelser/lejligheder, der kan variere i størrelse, med eget bad og toilet. Der er et mindre tekøkken, hvor der kan opstilles mikroovn, elkedel, kaffemaskine og til behov for træning af madlavning i eget værelse, forefindes der en kogeplade.

Der er gode fællesarealer, såsom køkken i sammenhæng med stue, spisestue og opholdsrum. 

Der er en stor gårdhave, dejlig bålplads, og små separate terrasser, som kan benyttes af den unge.

Der er kontorer til medarbejdere, afdelingsleder og mødelokaler tæt ved borgernes boliger.

Den unge skal selv sørge for møbler. Der er vaskemaskine og tørretumbler i huset.

Når den unge flytter ind her, vil vi aftale, hvordan vi hjælper den unge med betaling af regninger og med lommepenge mv.

Disse aftaler skrives ind i administrationsaftalen, som kan ændres, hvis der er behov for det. 

Husleje
Når den unge bor her, skal den unge betale husleje. Der skal ikke betales indskud ved indflytning, ligesom der ikke kan søges boligstøtte.

Servicebetaling
Udover husleje, er der nogle serviceydelser, den unge skal betale til. Dette drejer sig om rengøring, vask og kost.

I første kvartal år 2022 gennemførte social- og handicapområdet i Kolding Kommune en designproces med fokus på hjem, hjemlighed og hjemfølelse med involvering af borgerne, pårørende, ansatte og nærmiljøet.

Læs mere om det her

Kontakt

79 79 12 50