Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune. Siden opdateres løbende...


Kompetencen til at give tilladelse til kystbeskyttelse er pr. 1/9 2018 overgået til kommunerne.

Nødvendige oplysninger

Kommunen har brug for en lang række oplysninger for at sikre korrekt behandling af en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse. 

Lovgrundlaget for ansøgninger om kystbeskyttelse.

 

Forskellige metoder til at kystsikre

Der findes mange forskellige metoder til at beskytte kyststrækninger. På kyst.dk kan du læse mere om de forskellige kystbeskyttelsesmetoder

Den 1.september 2018 blev kystbeskyttelse et kommunalt ansvarsområde, og ansøgninger om kystbeskyttelse skal derfor sendes til Kolding kommune.

Etablering og udvidelse af kystbeskyttelse på og langs de danske kyster forudsætter en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Se Kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet er fortsat myndighed i forhold til kystbeskyttelsesprojekter, som staten udfører. Projekter, der omfatter gravning, boring og pumpning eller andre former for terrænændringer behandles også i Kystdirektoratet.

Det er muligt at ansøge om kystbeskyttelse af kun en enkelt ejendom. Det er dog ofte relevant for flere ejendomme på en strækning at få en sammenhængende kystbeskyttelse. Det er derfor muligt at søge et fælles projekt, evt. som det der kaldes et ”kommunalt fællesprojekt”.

Kommunale fællesprojekter

Kommunale fællesprojekter er det nye navn for de tidligere kap 1 a sager. Et fællesprojekt betyder, at en række borgere på en sammenhængende strækning har et behov for kystsikring/stormflodssikring og ønsker at undersøge mulighederne nærmere. Hvis ikke det er muligt at blive enige om en løsning og en bidragsfordeling, er det muligt at bede kommunen fungere som procesmyndighed. Det er altså typisk kommunen, der er drivkraften i de større kommunale fællesprojekter, mens Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer vejledning under processen.

Mere om processen i et kommunalt fællesprojekt.

Hvis man ønsker at starte et kommunalt fællesprojekt eller søge om tilladelse til kystsikring, skal ansøgning eller kontakt rettes til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ved spørgsmål kan Lotte Madsen tlf. 79 79 74 34 eller Ib Clausen tlf. 79 79 74 45 kontaktes telefonisk

Ansøg om tilladelse til kystbeskyttelse

Hvis det er på egen grund og eventuelt sammen med andre grundejere:

Ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af kystbeskyttelse

 

Hvis du er repræsentant for ansøger(e) og er privatperson:

Ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af kystbeskyttelse

 

Hvis du repræsentant ansøger(e) og er en virksomhed:

Ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af kystbeskyttelse

 

Den 24. september 2019 har Byrådet besluttet ikke at gå videre med projektet for fælles højvandssikring af Binderup- Grønninghoved strand. Beslutningen er truffet i forlængelse af den gennemførte forhøring, hvor sommerhusejerne har haft mulighed for at kommentere de fremlagte forslag til højvandssikring. Høringssvarene har vist, at der ikke er tydelig opbakning til digeprojektet blandt grundejerne.

 

Læs mere på klimatilpasning.kolding.dk

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey