Skip til hoved indholdet

Hvem hjælper naturen i Kolding Kommune?

Areal ved Bramdrupskovvej, hvor der er reetableret grønt areal med en engblanding frem for græs.
Areal ved Bramdrupskovvej, hvor der er reetableret grønt areal med en engblanding

Kolding Kommune arbejder på at skabe mere biodiversitet på de kommunale arealer rundt i kommunen. Flere steder lader vi græsset stå eller på anden vis sikre levesteder til dyr og planter. Vi arbejder i øjeblikket på at gennemgå vores arealer og ændre driften de steder, hvor det giver mening.

I Christiansfeld har vi omlagt driften på dele af et grønt areal ved Staalsvej og ved det nye lejlighedskompleks på Bramdrupskovvej nær Ketchercenteret, er der i samarbejde med Birk Ejendomme, udsået engblanding på det areal, der er blevet brugt til byggematerialer, frem for at lægge muld på og så græs.