Vandrådet for Lillebælt - Jylland på besigtigelse ved et vandløb i 2014

Vandråd er oprettet til at rådgive kommunerne.

I henhold til lov om vandplanlægning kan der oprettetes vandråd, som skal rådgive kommunerne i forbindelse med planlægningen forud for revisionen af vandområdeplanerne.
Vandråd kan oprettes i hvert af de i alt 23 hovedvandoplande i Danmark.

Kolding Kommune ligger i to hovedvandoplande: Hovedvandopland 1.10 Vadehavet og Hovedvandopland 1.11 Lillebælt - Jylland.

I 2014 og i 2017 var der oprettet vandråd. Tilsvarende oprettes der igen vandråd i 2019, forud for 3. periode af vandområdeplanerne.

Vandrådene sammensættes af repræsentanter for erhvervsorganisationer og grønne organisationer.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey