Skip til hoved indholdet

Sådan bliver metal genanvendt

Her finder du din guide til metalaffald. Fra du sorterer derhjemme til metallets videre rejse mod at blive til nye metalprodukter. Du kan også dykke ned i den lovgivning, der styrer metalaffaldets rejse. 

 


Eksempler på metalaffald

Emballagen skal være tømt og så vidt muligt skrabet rent. Metallet behøver ikke være vasket. 

Du må gerne sortere sammensatte materialer til metal, så fx kan et sammensat produkt af metal/træ eller metal/plast (det kunne være en bøjle) godt sorteres som metal, men prøv om du kan skille genstanden fra hinanden inden sortering. 

Eksempler på metalaffald

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser uden pant
 • Kapsler og låg
 • Fyrfadslysholdere
 • Gryder og pander
 • Bestik
 • Søm og skruer
 • Armaturer og blandingsbatterier
 • Kaffekapsler uden kaffe
 • Stanniol
 • Foliebakker

 

Eksempler på noget, der ikke er metalaffald

 • Grillpatroner (afleveres på genbrugsplads)
 • Gasflasker (afleveres på genbrugsplads eller forhandler)
 • Spraydåser (afleveres på genbrugsplads eller i farligt affald)
 • Metal med elektronik (i elektronik)
 • Metal med batterier (i elektronik eller batterier)
 • Kaffekapsler med kaffe i (i restaffald)
 • Trykflasker/beholdere (afleveres på genbrugsplads)
 • Metal med kemikalier (sorteres som farligt affald)
 • Kanyler af hensyn til arbejdsmiljø (afleveres på apotek)

 

Se også: Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier


I tvivl om sortering?

Brug sorteringsguiden.

 


Indsamling af metalaffald

Derhjemme skal du kun sortere mindre metalgenstande, større genstande skal du køre på genbrugspladsen med.

Du kan komme af med metal på følgende måder:

 

Det er i skrivende stund, juli 2023, virksomheden Stena Recycling, der modtager metalaffald fra alle Kolding Kommunes borgere. Du kan læse mere om, hvordan virksomheden arbejder med genanvendelse på dens hjemmeside.

Årlig indsamling af metalaffald

Siden 2019 er gennemsnitsmængden af metalaffald faldet med over 100 ton. En del af forklaringen kan være, at borgerne i samme periode har haft mulighed for at tage metal med hjem fra Kolding Nord Genbrugsplads. Der var tale om et forsøg, der blev lukket pr. 1. juli 2023. 

 • 2022: 1.950 ton metalaffald
 • 2021: 2.037 ton metalaffald
 • 2020: 2.283 ton metalaffald
 • 2019: 2.096 ton metalaffald

Vi genanvender cirka 68 procent af metalaffaldet (se mere i Redux' Bæredygtighedsredegørelse fra 2021 side 17).

 


Hvad sker der med metalaffaldet?

Metal bliver anvendt igen til nye metalprodukter. Denne video viser, hvad der sker med affaldet, efter du har sorteret det derhjemme:

 

 

 • Metal har typisk en høj værdi, og der er et velfungerende nationalt og internationalt marked for blandet metal fra husholdninger til genanvendelse.

 • Efter indsamling neddeles og sorteres metallet automatisk i magnetisk og ikke-magnetisk metal.

 • Metalaffaldet afsættes til forbehandling i både Danmark og udlandet, hvorefter det afsættes til smelteværker.

 • Genanvendelsesprocesserne er ret robuste over for urenheder, og de genanvendte metaller har samme kvalitet som nyt metal.

 


Metalaffalds placering i affaldshierarkiet

Genanvendelse

 


Lovgivning om metalaffald

Affaldshåndtering er et fælleseuropæisk anliggende, og EU's affaldsdirektiv sætter en række rammer for forebyggelse og håndtering af affald, også metalaffald. Reglerne skal sikre miljøbeskyttelse og menneskers sundhed. 

I den danske lovgivning er metalaffald omfattet af affaldsbekendtgørelsen.

Lokalt i Kolding Kommune kan du i husholdningsregulativet finde de eksisterende affaldsordninger for metalaffald.