Skip til hoved indholdet

Specialpædagogiske tilbud til børn i dagtilbud

I Kolding Kommune har vi forskellige specialpædagogiske tilbud til børn i dagtilbud: 

  • Kvalitetspædagoger
  • Pædagogiske rådgivere
  • Special grupper
  • Specialbørnehave

Kvalitetspædagoger:

Kvalitetspædagogens støtte skal være med til at styrke barnets kompetencer og udviklingsmuligheder i daginstitutionen, i samarbejde med medarbejdere i de enkelte dagtilbud.

Pædagogiske rådgivere:

De pædagogiske rådgiveres opgave er, at understøtte det pædagogiske arbejde i daginstitutionen, herunder særligt fokus på læringsmiljøer i daginstitutionen.

De pædagogiske rådgivere arbejder med forebyggelse og tidlig indsats for børn med specielle vanskeligheder og har tre typer af opgaver:

  • Opgaver omkring det enkelte barn
  • Opgaver på en bestemt børnegruppe, f.eks. en stue eller grupper af børn om udfordringer
  • Vejledende forløb for pædagogiske medarbejdere

Specialgrupper:

I dagtilbuddene i Kolding Kommune har vi 4 dagtilbud fordelt rundt i kommunen, der har tilknyttet specialgrupper i det almene dagtilbud. Specialgrupperne giver børnene mulighed for at være i børnegrupper med færre børn. Du kan læse mere om vores specialgrupper herunder: 

Målgruppe: Børn med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer

Link til institutionens hjemmeside

Målgruppe: Børn med en diagnose indenfor autismespektret.

Link til institutionens hjemmeside. 

Målgruppe: Børn med forsinket udvikling og/eller mindre fysiske handicaps

Link til institutionens hjemmeside

Målgruppe: Børn med forsinket udvikling, kroniske lidelser, mindre handicaps m.v.

Link til institutionens hjemmeside

Specialbørnehaven Løvetand

Specialbørnehaven Løvetand er et specialtilbud for børn med vidtgående fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og udfordringer, som betyder at børnene har behov for et mindre miljø og en specialpædagogisk indsats.

Specialbørnehaven Løvetand ligger fysisk placeret sammen med almen børnehaven, det vil sige at specialbørnehaven og almen børnehaven er under samme tag, hvor de f.eks. deler legeplads og andre fællesområder.

Du kan læse mere om Specialbørnehaven Løvetand her