Skip til hoved indholdet

Ansøgning om Foreningstilskud senest den 10. januar 2023

Oprettet 09. december 2022
Pengesedler
Det er tid til at søge tilskud

Mind din formand/bestyrelse om, at det nu er muligt at ansøge om tilskud for 2023 på Foreningsportalen - fristen er den 10. januar 2023.

Er din forening godkendt under Folkeoplysningsloven, har I mulighed for at søge Fritid og Idræt om tilskud til aktiviteter og drift i 2023. Husk fristen er den 10. januar 2023.

Mail med information, vejledning og bilag er sendt til foreningens formand og de kasserer, vi har mailadresser på.

Vi prøver noget nyt og vil lave nogle korte drop-in møder, hvor det både er muligt at møde på KUC samt være med på Teams. Den 5. januar kl. 15.30-17.00 afholder i alt 3 møder á 25 minutters varighed. De sidste 10 – 15 min. vedrører lokaletilskud.

Medlems-/aktivitetstilskud for 2023

Godkendte foreninger hjemmehørende og registreret i Kolding Kommune med medlemmer mellem 0 - 24 år, kan søge kommunalt medlems-/aktivitetstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og efter regler fastlagt af Sundhed og Fritid / Byrådet.

Foreninger, der er etableret efter 31. december 2022, eller som ikke har gennemført aktiviteter i 2022, kan ikke opnå medlems-/aktivitetstilskud for 2023.

Ansøgninger, som er indtastet efter ansøgningsfristens udløb, kan ikke imødekommes.

Ansøgning om driftstilskud til lokaler mv. for 2023

Foreninger hjemmehørende og godkendt som lokaletilskudsberettigede kan søge om kommunalt driftstilskud til lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven og efter regler fastlagt af Sundhed og Fritid / Byrådet.

Forudsætningen for udbetaling af lokaletilskud for 2023 er, at ansøgningsfristen overholdes.


Endelig afregning af driftstilskud til lokaler for 2022 - bemærk frist den 1. april 2023

Afregningen vil være som det plejer, dvs. indsend afregningsformular og vedhæft bilag. Fristen for indsendelse er dog ændret, og I kan nu indsende afregningen fra midt januar til den 1. april 2023.

Foreninger hjemmehørende og godkendt som lokaletilskudsberettigede i Kolding Kommune skal indsende årsopgørelse/endelig afregning for afholdte lokaleudgifter i 2022. Sammen med opgørelsen skal originalfakturaer samt kvitteringer for lokaletilskudsberettigede udgifter indsendes som bilag.


Regler / ansøgningsformularer

Ansøgningsformularerne kan alene tilgås fra Foreningsportalen - husk du skal være foreningsansvarlig for at have adgang til portalen - ansøgningerne skal være indtastet senest 10. januar 2023.