Skip til hoved indholdet

Genåbning af udendørs fritid og idrætsaktiviteter

Oprettet 26. februar 2021

Der er fortsat et højt smittetryk i Kolding By og Styrelsen for Patientsikkerhed har på den baggrund meddelt, at de udsteder en bekendtgørelse om, at skolerne i 6000 Kolding fortsat ikke kan åbne op for eleverne.

På trods af det høje smittetryk i Kolding og den fortsatte lukning af skolerne, har Styrelsen for Patientsikkerhed ikke givet Kolding særlige retningslinjer vedrørende organiserede udendørs idræts- og fritidsaktiviteter. På dette område gælder altså de nationale retningslinjer.

Nationale retningslinjer

Ifølge de nationale retningslinjer er der er nu åbnet op for, at der fra den 1. marts 2021 kan afvikles organiseret udendørs idræts- og fritidsaktiviteter for maksimalt 25 personer. Det betyder, at det nuværende forsamlingsloft på 5 personer hæves til 25 personer, men kun for så vidt angår organiseret udendørs idræts- og fritidsaktiviteter. Det almindelige forsamlingsforbud er fortsat på 5 pers.

Såfremt foreningerne i Kolding vælger at starte idræts- og fritidsaktiviteter op er det yderst vigtigt, at de løbende sikrer, at rammerne for at efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger om afstand, hygiejne mv. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.

Endvidere kan foreningerne overveje at opfordre deltagerne til at blive testet umiddelbart før deltagelse i aktiviteter.

Brug af toiletter mm.

Det er besluttet, at kommunale klubhuse, omklædningsrum og toiletter osv. er fortsat lukkede. Opbevaringsskure mv. må holdes åbne for kortvarigt ophold. Vær opmærksom på rengøring af kontaktpunkter.

Kolding Kommune anbefaler, at toiletter og omklædningsrum i foreningernes egne eller lejede lokaler og i selvejede institutioner (ikke kommunale lokaler) ligeledes holdes lukkede indtil videre.

Zoneopdeling

En udendørs fritids- og idrætsaktivitet kan afvikles sektionsopdelt i flere grupper, der holdes under det gældende forsamlingsforbud på 25 personer for organiserede udendørs idræts- og fritidsaktiviteter inklusiv holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres afmærkede felt eller lignende.


Den samme træner, instruktør m.v. må ikke lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da det i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af forsamlingsforbuddet på 25 personer for organiserede udendørs idræts- og fritidsaktiviteter.

Brug af fodboldbaner

Vinterbanerne kan bruges hele året. Som udgangspunkt må græsfodboldbaner ikke tages i brug før den 1. april.


Hvis indendørsidrætter vil rykke aktiviteter udendørs, bedes I kontakte ejeren af det påtænke areal forud for at lave aftaler om, hvorvidt det kan lade sig gøre.

Kulturministeriets retningslinjer

Kulturministeriet opdaterer løbende deres retningslinjer se mere om retningslinjerne.

Resterende tiltag og restriktioner, der udløber 28. februar 2021, forlænges til og med 5. april 2021.