Skip til hoved indholdet

Kickstart af facilitetsområdet i Kolding Kommune

Oprettet 23. april 2021

INVITATION TIL DIALOGMØDE

NY DATO

8. juni 2021 kl. 17.00 – 20.30 
På KUC, Ågade 27, 6000 Kolding 
Kræver tilmelding (se længere nede)

 

Til alle interessenter på idræts- og fritidsfacilitetsområdet i Kolding Kommune

IDRÆTS- OG FRITIDSFACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE KICKSTARTER I SAMARBEJDE MED KOMMUNEN, UDVIKLINGEN AF FREMTIDENS FACILITETER

Faciliteternes fælles interesseorganisation STIKK har i tæt samarbejde med Kolding Kommune igangsat en udviklingsproces, som skal medvirke til at styrke facilitetsområdet yderligere og tilpasse det til fremtidens idræts- og fritidsvaner. Vi har længe drøftet behovet for at sætte yderligere gang i udviklingen af facilitetsområdet – og Corona nedlukningen har kun understreget behovet yderligere.

STIKK og Kolding Kommune har igangsat initiativer på to af de centrale indsatsområder fra fritids- og idrætspolitikken:

  1. Revidere tilskudsgrundlaget og de administrative regler for fritidsfaciliteterne for at understøtte mere aktivitet og udvikling
  2. Sikre løbende kompetenceudvikling, kurser og netværksmøder for ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer for at understøtte udviklingen på facilitetsområdet

Det glæder vi os til at præsentere for alle interesserede på mødet, hvor vi håber, at så mange som muligt vil deltage og give deres besyv med.


Program

17.00 – 17.10

Velkomst ved formand for STIKK Erik Lund

17.10 – 17.15

Klaus Frejo Idrættens Udviklingscenter
Gennemgang af aftens program

17.15 – 18.10

Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, Futuria
Overordnede samfundstendenser med betydning for danskerne fritids- og idrætsvaner – hvordan indretter vi fremtidens fritids- og idrætstilbud, så de passer til fremtidens foreninger og brugere?

18.10 – 18.20

Pause

18.20 – 18.50

”Wærkfører” Jesper Vinther Fruergaard Wærket i Thyborøn
Jesper har som leder på Wærket i Thyborøn været en central del af udviklingen af Wærket som idræts- og fritidscenter. Wærket er, udover foreningsaktiviteter, ramme om fester, leverandør af mad ud af huset, svømmehal og wellness og turistdestination i sommerperioden.
Jesper vil dele sine erfaringer om udvikling af et moderne fritidscenter og betydningen af et tilskudsgrundlag, som muliggør udvikling af nye aktiviteter og forretningsområder

18.50 – 19.15

”Summe og sandwich pause”

19.15 – 20.00

Klaus Frejo Idrættens Udviklingscenter
Samfundsudviklingens betydning for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i Kolding Kommune og præsentation af Kolding Facilitetsnetværk og den videre proces til revision af tilskudsgrundlaget for facilitetsområdet

20.00- 20.20

Spørgsmål og debat

20.20 – 20.30

Afslutning ved Erik Lund


Tilmelding senest 1. juni til Mia Laursen Kolding Kommune, milan@kolding.dk 

 

Mere information

Formand for STIKK
Erik Lund, el6091@gmail.com, 20 15 38 26

Fritids- og idrætschef
Kurt Smidt, kursm@kolding.dk, 30 54 65 93