Skip til hoved indholdet

Restriktioner forlænges til og med den 17. januar 2021

Oprettet 30. december 2020
Alle indendørs fritids- og idrætsfaciliteter er lukket til og med den 17. januar

Med regeringens udmelding den 29. december blev de gældende restriktioner forlænget frem til og med den 17. januar 2021.

Tiltagene betyder bl. a.

Fritids- og idrætsfaciliteter

  • Alle lokaler, uanset ejerform, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter skal holde lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spejderhytter, foreningslokaler mv.
  • Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, der er lukket for offentligheden, før, under og efter udøvelse af deres idræt.


Serveringssteder

  • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak, skal holde lukket for servering til indtagelse på salgsstedet (take-away undtaget). Dette gælder også serveringssteder i forbindelse med kultur-, idræts- og foreningsfaciliteter, både indendørs og udendørs.


Forsamlinger

  • Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år finder ikke anvendelse. Der må som udgangspunkt kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig ved sådanne aktiviteter.
  • De nuværende undtagelser om almindelig ophold og færden på arbejdspladser, for skoler, dagtilbud og andre institutioner samt for professionelle idrætsudøvere fastholdes.


Udendørs aktiviteter

Kolding Kommune opfordrer til, at foreninger med udendørs fritids- og idrætsaktiviteter nøje overvejer, hvornår og hvordan, der startes op igen. Klubhuse, omklædningsrum osv. er lukkede. Forsamlingsforbuddet betyder, at der max må være 10 deltagere i samme aktivitet. 

Zoneopdeling

Det er muligt at afholde en udendørs fritids- og idrætsaktivitet sektionsopdelt i flere grupper, der holdes under det gældende forsamlingsforbud på 10 personer inklusiv holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres afmærkede felt eller lignende. 

Den samme træner, instruktør m.v. må ikke lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da det i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Spørgsmål og svar

Læs svar på spørgsmål om restriktionerne, der gælder for kulturlivet frem til og med den 17. januar 2021.