Skip til hoved indholdet

Støttekontaktperson-ordning

Støttekontaktpersonen kan bistå borgere borgeren i bl.a. bestå af at få struktur i hverdagen.

Kolding Kommunes støttekontaktpersoner tilbyder personlig kontakt og støtte til de mest socialt udsatte borgere.

De mest socialt udsatte borgere er isolerede og uden særlig kontakt med omgivelserne, fordi de har psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller særlige sociale problemer som hjemløshed.

Ordningens formål er at styrke borgerens mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov, så borgeren bliver i stand til at benytte samfundets muligheder og de øvrige etablerede tilbud.

Sådan kontaktes støttekontaktpersonerne?

Der er ingen fast træffetid, men det er muligt at ringe, evt. lægge en besked med ønske om at blive kontaktet på Socialpsykiatri-Dagtilbuds hovednummer (se kontaktboks).

Kolding Kommunes Psykiatrirådgivning kan også formidle kontakt til en støttekontaktperson, eller man kan selv tage kontakt.

Støttekontaktpersonerne opsøger borgere, når pårørende, naboer, viceværter, læger, kommunale sagsbehandlere mv. har henvendt sig med en bekymring for en borger.


Anonymitet

Tilbuddet om en støtte-kontaktperson er ikke omfattet af notatpligt, og borgeren er derfor sikret anonymitet, når dette ønskes.


Hvad kan en støttekontaktperson hjælpe med?

Støttekontaktpersoner yder borgeren hjælp og støtte på gadeplan og i borgerens egen bolig. Hjælpen til borgerne kan bl.a. bestå af:

  • at have kontakt med omgivelserne, sociale netværk, de sociale myndigheder mv.
  • at få struktur i hverdagen
  • at forklare og guide i forhold til breve fra offentlige myndigheder mv.
  • at yde støtte til lægebesøg, fritidsaktiviteter mv.