Skip til hoved indholdet

Natura 2000 projekter

Som følge af EU’s habitatdirektiv er der udpeget et netværk af beskyttede naturområder i EU, de såkaldte Natura 2000–områder.

Hvert område er udpeget for at sikre beskyttelse af visse naturtyper og arter. Landene i EU er forpligtet til at virke aktivt for at sikre og genoprette en god naturtilstand inden for de udpegede områder og sikre robuste bestande af områdernes særlige arter.

Udgangspunktet for statens Natura 2000-planer er, at indsatsen skal ske frivilligt, og der er derfor etableret nogle tilskudsordninger til rydning af vedplanter og hegning, naturlig hydrologi samt græsning i visse områder inden for Natura 2000–områderne. Information om ordningerne kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.dk. Du er også velkommen til at kontakte Natur og Vand afdelingen i Kolding Kommune for at høre mere om mulighederne.